15 december 2017

Overleg inrichten en bemensen ZSM

Op donderdag 14 december hebben de politiebonden met de werkgever (Nationale Politie en Ministerie van JenV) overleg gevoerd over ZSM. Insteek was te komen tot een afspraak over de wijze waarop met de personele gevolgen wordt omgegaan.

Partijen kijken terug op een constructief overleg en hebben uitgangspunten geformuleerd die de komende dagen worden uitgewerkt. Volgende week wordt een vervolgoverleg gepland en partijen hebben de intentie uitgesproken in dat overleg tot overeenstemming te komen over de spelregels voor bemensing ZSM.

Meer over:
OVW-rechten