8 september 2023

Overheid moet zich herpakken als politiewerkgever

In de aanloop naar de verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer – en een nieuwe ministersploeg – presenteren de NPB, ACP, ANPV en Equipe het visiedocument ‘Politiewerk in vakbondsperspectief 2024-2028’. Daarin beschrijven de bonden wat ze van het komende kabinet verwachten op het gebied van de arbeidsvoorwaarden, de sterkte en de werkcultuur bij de politie. Kort en goed: meer zekerheid en respect.

KLIK HIER voor Politiewerk in vakbondsperspectief 2024-2028

------------------------------

De afgelopen vijfentwintig jaar heeft de politiek het politiewerk in Nederland niet de inhoudelijke aandacht gegeven die het verdient. Sinds de eeuwwisseling zijn het vooral financiële overwegingen geweest die het politiebeleid hebben bepaald, met als dieptepunt de overhaaste vorming van de Nationale Politie om op het politiebudget te kunnen bezuinigen.

Plichtsbesef
De politiebonden hebben deze politieke kortzichtigheid steevast aangeklaagd en gewaarschuwd voor de risico’s. Dat heeft helaas niet geholpen, met als gevolg dat anno 2023 de kwaliteit en de meerwaarde van het politiewerk nog altijd voor een te groot deel wordt bepaald door het plichtsbesef van de politiemedewerkers.

Het is niet het korps als organisatie die de prestaties van ‘de politie’ aanjaagt en op peil houdt.  Het is de bereidheid van individuele medewerkers om extra tijd en energie te steken in het neerzetten van resultaten op veiligheidsgebied, vaak ten koste van hun privéleven, hun gezondheid en/of hun eigen veiligheid.

Deze situatie is enorm verslechterd door het falen van de politiek en de korpsleiding – samen de werkgever van het politiepersoneel – op twee cruciale punten.