Ed den Brok Voorzitter NPB-afdeling Limburg

OR-vernieuwing in Limburg

In de eerste twee weken van november vinden in bijna alle politie-eenheden verkiezingen plaats voor een nieuwe Ondernemingsraad. Dat geldt niet voor de eenheid Limburg. Daar hebben de vier vakbonden NPB, ACP, ANPV en Equipe een gezamenlijke kandidatenlijst samengesteld en ingediend bij de kiescommissie. Aangezien er daarnaast geen zogenaamde ‘vrije lijst’ is ingediend, zijn verkiezingen overbodig: alle kandidaten komen in de OR.

Enige tijd geleden hebben we als afdelingsvoorzitters binnen de bonden bij elkaar gezeten en de behoefte uitgesproken meer te willen samenwerken, zonder daarbij onze eigen idealen uit het oog te verliezen. Dat leidde tot het samenstellen van een gezamenlijke lijst met OR-kandidaten, met de huidige zetelverdeling (NPB 10, ACP 6, ANPV 2 en Equipe 1) als uitgangspunt.

Kandidaten gezocht
Aan de ene kant keken we naar de inhoud: wat willen we voor kandidaten? Denk aan kwaliteit, diversiteit, intrinsieke motivatie, leeftijd en een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van de teams en diensten binnen de eenheid. Aan de andere kant was de vraag: hoe gaan we dit organiseren? Iedere medewerker van de eenheid die bij een vakbond was aangesloten moest de gelegenheid krijgen zich kandidaat te stellen. Via de intranetsite van de eenheid is daarvoor meerdere malen aandacht gevraagd.

Samenwerking NPB en ACP
In navolging van het streven naar meer samenwerking tussen de NPB en de ACP op landelijk niveau hebben wij de werving en selectie van nieuwe kandidaten zoveel mogelijk samen gedaan. We hebben een gezamenlijke onafhankelijke adviescommissie samengesteld, die met alle kandidaten een gesprek heeft gehad en vervolgens beide afdelingsvoorzitters (John Romkens en mij) van advies voorzien.

In samenspraak met de adviescommissie en de kandidaten die door de ANPV en Equipe waren voorgedragen is uiteindelijk een kieslijst namens de vier politiebonden samengesteld.

Innovatief resultaat
Als voorzitters zijn we daar ontzettend trots op. We hebben laten zien dat samenwerken, vertrouwen in elkaar uitspreken en de goede dialoog voeren kan leiden tot innovatieve ontwikkelingen en resultaten. Het is mooi om te constateren dat we daarin zijn geslaagd en dat de eenheid Limburg op dat gebied een voorbeeld heeft gesteld.

Op donderdag 7 oktober hield de OR van Limburg een kennismakingsbijeenkomst voor ervaren en nieuwe OR-kandidaten. Bij die gelegenheid vertelde Ed den Brok namens de vier politiebonden over het samenwerken aan een gezamenlijke kandidatenlijst.