23 september 2017

OR-verkiezingen 2017

Dit najaar vinden in elf van de dertien eenheden van de Nationale Politie verkiezingen plaats voor een nieuwe Ondernemingsraad. Politiemensen kunnen dan meebepalen welke collega’s de komende vier jaar hun vertegenwoordigers in de medezeggenschap worden.

De werkgever is wettelijk verplicht over twee soorten bedrijfsbesluiten serieus te overleggen met de OR. Ten eerste over besluiten die de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van het personeel raken. Ten tweede over besluiten die te maken hebben met de bedrijfsvoering. Welke functies komen in aanmerking voor toekenning van een dienstauto bijvoorbeeld. Of welke procedure moet worden gevolgd om verlof aan te vragen.

NPB-kandidaten
Gezien het onmiskenbare belang voor zijn leden hecht de NPB veel waarde aan een sterke medezeggenschap. Wij dragen daaraan dan ook graag een steentje bij door bij OR-verkiezingen een lijst met uitstekende kandidaten uit onze achterban te presenteren.

Kernwaarden
Om onze medezeggenschappers te helpen bij het optimaal invullen van hun rol in het besluitvormingsproces faciliteren we hen graag met gerichte scholing en ondersteuning. We verwachten van hen niet alleen een sterk moreel kompas, maar ook een actieve ondersteuning van de missie en visie van de NPB en de kernwaarden van onze bond, waaronder solidariteit, eigenwijsheid, strijdbaarheid, deskundigheid en eerlijkheid.

Kortom: de kandidaten op de NPB-lijsten zijn de moeite waard om je stem op uit te brengen.

Hieronder een overzicht van de OR-verkiezingen dit najaar. Vergeet niet te stemmen!

 • Noord-Holland: 4 tot en met 18 oktober
 • Noord-Nederland: 6 tot en met 20 oktober
 • Zeeland/West-Brabant: 23 oktober tot en met 3 november
 • Rotterdam: 1 tot en met 15 november
 • Politiedienstencentrum: 6 tot en met 20 november
 • Oost-Nederland: 7 tot en met 21 november
 • Politieacademie: 8 tot en met 15 november
 • Den Haag: 13 tot en met 23 november
 • Midden-Nederland: 14 tot en met 28 november
 • Oost-Brabant: 22 november tot en met 6 december
 • Limburg: 27 november tot en met 11 december

Foto: start OR-campagne NPB Noord-Holland (zondag 17 september)