19 januari 2024

OR-pioniers gezocht voor politie-eenheden LO en LX

De werkgever zoekt kandidaten die zich de komende anderhalf jaar willen inzetten voor een overtuigende start van de medezeggenschap van het personeel binnen de nieuwe politie-eenheden Landelijke Opsporing en interventies (LO) en Landelijke Expertise en operaties (LX). De politiebonden roepen collega’s binnen deze eenheden op serieus te overwegen of ze deze pioniersklus op zich willen nemen. Zo ja, meld je dan voor 17 februari aan voor de eerste ondernemingsraad van LO of LX.

Sinds 1 januari is de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie opgesplitst in twee nieuwe organisaties, die geacht worden een bedrijfsvoering en werkcultuur te ontwikkelen waarin medewerkersparticipatie centraal staat. Het is belangrijk dat de besluiten van de werkgever in dat proces zorgvuldig worden afgestemd met een groep collega’s die de ervaringen, deskundigheden en wensen van de werkvloer vertegenwoordigen – de wettelijk voorgeschreven ondernemingsraad.

Verschil OR/vakbonden
Voor alle duidelijkheid: een OR overlegt over andere zaken met de werkgever dan de vakbonden. Die houden zich vooral bezig met het afspreken en handhaven van de arbeidsvoorwaarden. Het OR-werk is vooral gericht op besluiten over de bedrijfsvoering binnen een organisatie.

Het belang van een overtuigende medewerkersparticipatie op dat gebied is door de politiebonden altijd erkend en ondersteund. Tientallen jaren gebeurde dat met name door binnen de eigen gelederen talentvolle en gemotiveerde kandidaat-OR-leden te zoeken en die bij OR-verkiezingen aan te bieden op een eigen lijst.

Gedreven en geïnspireerd
Die mogelijkheid bestaat niet (meer) bij de OR-verkiezingen binnen LO en LX. Een recente wijziging van het OR-reglement voor de landelijke eenheden binnen de Nationale Politie sluit het aanbieden van vakbondslijsten namelijk uit. Voortaan vinden de verkiezingen plaats op basis van één algemene lijst met op persoonlijke titel aangemelde kandidaten.

De bonden blijven echter het belang van een sterke OR onderschrijven en daarmee ook het belang van gedreven en geïnspireerde personeelsvertegenwoordigers in dat medezeggenschapsorgaan. Dat geldt dubbel en dwars voor de OR-pioniers die vanaf 1 april aan de slag gaan binnen de nieuwe politie-eenheden LO en LX.

Let op: de eerste termijn van deze OR-leden eindigt niet (zoals gebruikelijk) na vier jaar, maar al halverwege het vierde kwartaal van 2025. In die periode vinden namelijk in alle eenheden van de politie de reguliere OR-verkiezingen plaats en het is de bedoeling dat de LO en LX dan aansluiten bij die cyclus.

Digitaal aanmelden
Werk jij bij LO of LX en ben je bereid als OR-pionier actief te worden binnen jouw eenheid? Meld je dan uiterlijk vrijdag 16 februari aan als OR-kandidaat door te mailen naar ondernemingsraad.landelijke-eenheid@politie.nl. Graag als onderwerp vermelden ‘kandideren OR’ en in de mail je naam en de eenheid waarin je vanaf 1 januari geplaatst bent.

Voor alle duidelijkheid: deze oproep geldt voor alle medewerkers, ongeacht of ze aangesloten zijn bij een vakbond.

Verkiezingen vanaf 15 maart
De verkiezingen voor de ondernemingsraden van LX en LO starten op 15 maart 2024. De collega’s binnen deze eenheden hebben dan tot vrijdag 29 maart 12.00 uur om digitaal hun stem uit te brengen op een kandidaat. Drie uur later maken de verkiezingscommissies de uitslag bekend.

Meer weten over het OR-werk?
Steek je licht op bij de huidige voorzitter Esmé Solak of bij Bert van Willigen, adviseur van de ondernemingsraad. Zij vertellen je graag meer.