20 februari 2019

Oproep WAO’ers met invaliditeitspensioen

Ontvang jij al vele jaren zowel een WAO-uitkering als een invaliditeitspensioen en is je arbeidsongeschiktheidspercentage na 30 juni 2007 tijdelijk of definitief verhoogd? Meld je dan bij de NPB, want mogelijk heb je te weinig IP gekregen.

De NPB heeft recent enkele principiële zaken met pensioenfonds ABP uitgevochten. Het gaat over aanpassingen van het invaliditeitspensioen na 30 juni 2007 wegens een (al dan niet tijdelijke) verhoging van het WAO-percentage. De Commissie van Beroep van ABP heeft de NPB volledig in het gelijk gesteld en bepaald dat in een aantal gevallen herberekening en nabetaling van het IP moet plaatsvinden.

Het gaat hier om een technisch en ingewikkeld vraagstuk. Daarom controleert de NPB graag voor zijn leden of ze voor een IP-aanpassing in aanmerking komen. Om een goede beoordeling mogelijk te maken is het nodig dat je ons de volgende stukken toestuurt:

  • het besluit van het UVW (soms zijn het er meer) over het verhogen van je arbeidsongeschiktheidspercentage (voor de WAO) na 30 juni 2007;
  • brieven van ABP over je IP na 30 juni 2007;
  • eventueel: een besluit van de werkgever om je na 30 juni 2007 geheel of gedeeltelijk wegens ziekte te ontslaan of te herplaatsen in een andere functie.

Let op: een wijziging van het WAO-percentage door een schommeling in je maandelijkse inkomen valt niet onder de uitspraak van de Commissie van Beroep. Het moet echt gaan om een structurele verhoging (al dan niet tijdelijk) van je WAO-percentage na 30 juni 2007.

Behoor je tot de doelgroep? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via info@politiebond.nl!