Paul Lathouwers NPB-eenheidsbestuurder

Surveillanten Midden-Nederland: solliciteren!

Sinds eind 2016 maakt de NPB zich sterk voor de positie van de 124 surveillanten in de eenheid Midden-Nederland. Belangrijkste probleem: de zeer beperkte mogelijkheden om door te stromen naar de functie van agent. Tot voor kort waren er dit jaar maar drie plekken voor doorstromers, terwijl er meer dan 90 sollicitanten waren. Dat levert natuurlijk een hele hoop teleurgestelde collega’s op.

Medio oktober heeft Midden-Nederland vijf nieuwe doorstroomplekken voor surveillanten opengesteld. Dat zijn er natuurlijk veel te weinig, kijkend naar de enorme groep die wil doorstromen. Om voor deze plekken in aanmerking te komen moet je bovendien aan allerlei extra (door de eenheid bepaalde) voorwaarden te voldoen. Let op: voldoe je daaraan, dan heb je nog steeds geen recht op een plek, maar kom je daarvoor slechts in aanmerking.

Onrechtvaardig
Op deze manier is het voor een surveillant veel lastiger om door te stromen dan voor bijvoorbeeld een zij-instromer. Die hoeft immers enkel aan het opleidingsniveau te voldoen en de testen af te leggen. Een surveillant die aan deze basisvoorwaarden voldoet, moet ook nog eens een aantal jaren als surveillant moet hebben gewerkt, goede beoordelingen hebben en een positief advies van zijn of haar chef (de laatste twee zijn vrij subjectief). Kortom, deze situatie is onwenselijk, onrechtvaardig en getuigt ook niet van goed werkgeverschap.

Toch solliciteren!
Ik weet dat er collega’s zijn voor wie deze gang van zaken reden is om niet mee te solliciteren. Om druk op te bouwen en te laten zien hoeveel collega’s er ambities hebben doe ik hierbij een oproep aan iedere surveillant die graag wil doorstromen naar agent en daarvoor geschikt is: solliciteer toch op de vrijgekomen doorstroomplekken, ongeacht of je aan de door de eenheid gestelde extra eisen voldoet.

Mocht je wel aan de basiseisen voldoen maar niet aan de extra eisen, dan kun je onderstaande cursieve tekst opnemen in je sollicitatiebrief. Als heel veel geschikte collega’s zich melden is dat een krachtig signaal, dat ons kan helpen in onze strijd.

Ik voldoe aan de vooropleidingseis en ik acht mezelf in staat om de testen op de Politieacademie succesvol af te ronden. Helaas voldoe ik niet aan de door de eenheid gestelde extra eisen. Mijns inziens mag dat echter geen reden zijn om mij niet te laten doorstromen. Dit zou betekenen dat de eenheid het mij lastiger maakt een niveau 3-plek te bemachtigen dan een externe kandidaat, wat in strijd zou zijn met het gelijkheidsbeginsel.

Steun Ondernemingsraad
Op woensdag 27 september heb ik met een aantal surveillanten een gesprek gehad met Erik Gerritzen, NPB-lid en personeelsvertegenwoordiger in de ondernemingsraad (OR) van de eenheid Midden-Nederland. Inmiddels is duidelijk dat de OR onze grieven deelt en ons gaat steunen. Dit zie ik als een zeer positieve ontwikkeling. Als veel geschikte surveillanten gaan solliciteren kan dit ons allen helpen om jullie doorstroomkansen eindelijk te vergroten.

Ik hoop dat heel veel collega’s solliciteren. Mochten hier nog vragen of opmerkingen over zijn, dan hoor ik graag van jullie.

Meer over:
OVW-rechten