15 november 2018

Oproep RPU-deelnemers tussen 55 en 58 jaar

Ben jij NPB-lid en wil je aanhaken bij de bezwaarprocedure die de NPB voor RPU-deelnemers onder de 58 gaat voeren over hun onverwachte verlies aan pensioenopbouw? Stuur dan je salarisstrook van november zodra die beschikbaar is naar onze afdeling Individuele Belangenbehartiging.

Eerder dit jaar werd duidelijk dat politieambtenaren die minder gaan werken op basis van de Regeling Partiële Uittreding (deeltijdpensioen) pas vanaf hun 58-ste mogen rekenen op volledige pensioenopbouw over hun niet-gewerkte uren. Sinds 1 januari 2018 bouwt iemand die op jongere leeftijd gebruik begint te maken van de RPU – dat kan vanaf 55 jaar – dus een bepaalde tijd geen pensioen op over het niet-doorbetaalde deel van zijn RPU-uren (= de helft).

Er zijn twee manieren om deze verminderde pensioenopbouw te voorkomen of te beperken.

  • Met ingang van 1 januari 2018 uit de RPU stappen of afzien van deelname. Het korps is met de politiebonden overeengekomen dat RPU-deelnemers die op 1 januari 2018 nog geen 58 jaar oud waren eenmalig de kans krijgen om hun RPU-aanvraag met terugwerkende kracht tot 1 januari terug te draaien.
  • De deelname aan de RPU tijdelijk onderbreken voorafgaande aan het 58-ste jaar. De Belastingdienst heeft bepaald dat die onderbreking minstens zes maanden moet duren.

Tijdelijk gestopt
Voor leden die besloten hebben pensioenschade te voorkomen door tijdelijk met de RPU te stoppen is de NPB afgelopen zomer bezwaarprocedures gestart. Deze collega’s zijn in hun belangen geschaad doordat ze de door de werkgever geschapen verwachting vanaf een bepaalde leeftijd minder te kunnen werken plotseling zagen verdwijnen.

Stug doorgegaan
Er zijn ook leden die gebruik zijn blijven maken van de RPU hoewel ze in 2018 nog geen 58 jaar waren. Zij zullen geconfronteerd met een verminderde pensioenopbouw tijdens de RPU, die vanaf november op hun salarisoverzicht tot uitdrukking zal komen in een lagere pensioenpremie en – als gevolg daarvan – een hoger netto salaris.

Deze wijziging van de pensioenpremie op de salarisstrook van november geeft de NPB het benodigde bestuursbesluit om in bezwaar te gaan voor zijn leden die RPU-deelnemer zijn gebleven en vinden dat de werkgever op de proppen had moeten komen met een alternatieve voorziening voor de verminderde pensioenopbouw.

Oproep
Ben jij een NPB-lid tussen de 55 en 58 jaar oud die zijn RPU-deelname niet heeft stopgezet en wil je aanhaken bij onze RPU-bezwaarprocedure? Stuur dan je salarisstrook van november naar onze afdeling Individuele Belangenbehartiging. Graag zo spoedig mogelijk nadat hij beschikbaar is, maar in ieder geval binnen zes weken nadat je hem voor het eerst kunt inzien in Youforce. Na het verstrijken van deze termijn zijn we bestuursrechtelijk gezien ‘te laat’.

Meer over:
Rechtspositie