21 maart 2024

Oproep protestmars Den Haag woensdag 27 maart

Opnieuw dreigen de werkgevers en de politiek een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor politiemensen de nek om te draaien. Dit keer het uitzicht op vroegpensioen (RVU): de mogelijkheid om na tientallen jaren zwaar en slijtend werk te hebben gedaan vervroegd te stoppen met werken met behoud van inkomen. Laat ze er niet mee wegkomen: steun de strijd voor een sociaal uitstroombeleid en stap 27 maart in een vakbondsbus!

Momenteel kunnen politiemedewerkers een vroegpensioen van maximaal drie jaar aanvragen op basis van een Regeling vervroegde uittreding. Deze RVU geldt slechts tijdelijk en zou opgevolgd moeten worden door een nieuwe, permanente RVU.

De onderhandelingen daarover zijn echter vastgelopen. De vakbonden willen praten over verbeteringen van de tijdelijke RVU. De werkgevers willen dat niet. De overheid (zelf ook een flinke werkgever!) staat erbij en kijkt hoe de RVU langzaam maar zeker doodbloedt.

Het is cruciaal dat er deze zomer (2024) een akkoord wordt bereikt dat vervolgens op tijd in wet- en regelgeving kan worden omgezet. Gebeurt dat niet, dan zullen vanaf 2026 alle politiemedewerkers weer tot 67 jaar (en langer) moeten doorwerken. Ook dreigt dan de overheidssteun voor vroegpensioenregelingen voor langere tijd onder tafel te verdwijnen.

De politiebonden roepen alle collega’s op tot een massale werkonderbreking tegen het afschaffen van het vroegpensioen op woensdag 27 maart. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk collega’s die dag naar het Malieveld in Den Haag komen. Dat kan met eigen vervoer, maar de bonden organiseren ook busvervoer vanuit het hele land. De actie duurt van 11:30 uur tot 15:30 uur en bestaat uit podiumprogramma en een protestmars door de Hofstad.

Kom ons helpen de beleidsbepalers ervan te overtuigen dat onze arbeidsvoorwaarden geen speelbal zijn die elke vijf jaar kunnen worden veranderd omdat dat de belangen van de werkgever(s) en de politiek beter uitkomt.

Actie in diensttijd
Belangrijk: de vakbondsactie voor het behoud van een regeling vervroegd uittreden (RVU) bij de politie wordt gesteund door de korpsleiding. Als je op de actiedag voor een dienst gepland staat in BVCM en je bent niet belast met een hoogst noodzakelijke dienst, zoals de bezetting van de meldkamer of het rijden van spoedmeldingen, dan voer je actie in diensttijd. Je verantwoordt na afloop van de actie je uren zoals die gepland staan in BVCM. Ben je vrij? Dan voer je actie in eigen tijd.

Meld je vandaag nog aan als deelnemer!

Solidariteit
Wees solidair: steun de strijd voor behoud van een sociaal uitstroombeleid. Daar heeft iedereen wat aan. Versleten politiemensen te lang laten doorwerken is riskant voor hun gezond- en veiligheid EN voor die van hun collega's en de burgers. Het is dus in het algemeen belang dat zoveel mogelijk politiemedewerkers op 27 maart in een vakbondsbus naar Den Haag stappen. Samen sterk voor het betere (politie)werk!

Gepensioneerde collega’s
De oproep van de bonden geldt ook voor oud-collega’s die inmiddels met (vervroegd) pensioen zijn. Ook hun solidariteit wordt zeer gewaardeerd. Behoor je tot die groep, aarzel dan dus niet om je aan te melden. Je hoort dan vanzelf (net als alle andere aanmelders) welke opstapplaats het dichtst bij jou in de buurt is. 

Voorgeschiedenis
Tot 2001 werd uitvoerend politiewerk door de Nederlandse overheid erkend als zwaar werk, dat onvermijdelijk fysieke en mentale slijtage met zich meebrengt. Dat je daar na tientallen jaren op tijd mee mag stoppen werd toen verstandig en fatsoenlijk gevonden. Wat is er veranderd?

Lees meer over de voorgeschiedenis van het vroegpensioen bij de politie.