21 november 2022

Oproep: NPB steunt Belgisch politieprotest

Op maandag 28 november houden de Belgische politiebonden in Brussel een landelijke demonstratie voor betere arbeidsvoorwaarden en tegen het burgergeweld waarmee de Belgische politie steeds vaker te maken krijgt. Het NPB-bestuur wil dat protest steunen door met dertig leden aanwezig te zijn. Ben jij bereid naar Brussel te komen? Voorovernachting op kosten van/geregeld door de NPB is mogelijk na aanmelding.

Op vrijdag 18 november werd in Belgie politie-inspecteur Thomas Monjoie begraven. Hij stierf op slechts 29-jarige leeftijd aan de verwondingen die hij opliep toen hij een week eerder tijdens zijn werk in Schaarbeek werd aangevallen met een mes. 

De betreurde Belgische collega Thomas Monjoie (29)

Onderwaardering
Voor de Belgische politiebonden was de gewelddadige dood van Monjoie de druppel die een emmer boordevol frustratie deed overlopen. Volgende week maandag houden ze in Brussel een massademonstratie om de politiek duidelijk te maken dat het afgelopen moet zijn met de onderwaardering van het politiewerk in België - zowel bij de burgers als bij de regering.

De eisen van de bonden zijn

  • Een adequate en strenge aanpak van iedere vorm van geweld tegen politie. De beloofde nultolerantie uit het regeerakkoord dient eindelijk te worden waargemaakt.
  • Een aantrekkelijk statuut, een herwaardering van het politieberoep met adequate verloning.
  • Het respecteren van de gemaakte afspraken op vroegpensioengebied. 

NPB-vertegenwoordigers
De European Union of Police Unions (EU.Pol), waarbij ook de NPB is aangesloten, heeft zijn leden opgeroepen de protestactie in Brussel fysiek te komen steunen. De NPB wil daar graag gehoor aan geven en zoekt zo'n dertig leden die bereid zijn voor dit bijzondere evenement naar Brussel te komen om daar samen met het NPB-bestuur mee te demonstreren. 

Naar de Wetstraat
Op maandag 28 november verzamelen we om 8.30 uur in het bondskantoor van politiebond VSOA in Brussel. We zullen ontvangen worden door Peter Smets, de voorzitter van EU.Pol. Hij zal uitleg geven over de reden voor deze grote demonstratie en vragen daarover beantwoorden. Om 10.00 uur begint een mars naar de Wetstraat, waar de actievoerders zullen worden ontvangen door de premier van België. 

-----------------------------

Wil en kun jij namens de NPB van de partij zijn in Brussel? Meld je dan voor donderdag 24 november 13.00 uur aan door HIER te klikken.  

Vervoer
Het vervoer naar Brussel moet je zelf regelen. De gemaakte reiskosten worden uiteraard door de NPB vergoed (op declaratiebasis), waarbij we er wel op aandringen om zoveel mogelijk met collega´s samen te reizen. 

Voorovernachting
Voor een voorovernachting (van zondag op maandag) kan de NPB zorgen, in samenwerking met de VSOA. Om dat praktisch mogelijk te maken is het noodzakelijk dat je aanmelding uiterlijk donderdag 24 november om 13.00 uur binnen is. Je krijgt dan een kamer in een hotel niet ver van het hoofdkantoor van de VSOA.

Graag tot ziens in Brussel!

Meer over:
Internationaal