21 april 2017

Gezondheidsklachten na MH-17-inzet?

Ben jij in 2014/2015 als politiemedewerker ingezet bij de crisisbeheersing na de vliegtuigramp met de MH-17, hetzij in Oekraïne, hetzij in Nederland? En heb je sindsdien last gekregen van lichamelijke en/of geestelijke klachten die mogelijk samenhangen met die toenmalige inzet? Meld je dan bij onze afdeling Individuele Belangenbehartiging!

Aanleiding voor deze oproep is het rapport van de Nationale Politie dat demissionair minister van Veiligheid en Justitie Stef Blok op dinsdag 18 april naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Dat rapport bevat een interne evaluatie van de politie-inzet na de vliegtuigramp op 17 juli 2014 en de voorlopige conclusies die het korps op basis daarvan heeft getrokken.

De opdracht van het evaluatieteam was de rol van de politie binnen de Rijkscrisisstructuur tegen het licht te houden en ook de operationele samenwerking met defensie. Daarnaast moest een oordeel worden geveld over ‘de interne crisisorganisatie, het operationele repatriërings- en identificatieproces en de eigen communicatie’. De evaluatie beslaat de periode vanaf de vliegramp tot en met 31 december 2015. Ze vond plaats door middel van documentanalyses, verdiepende interviews en participerende observaties.

Zorgvuldigheid
De vrijgegeven tekst heeft bij de NPB vragen opgeroepen over de zorgvuldigheid waarmee de inzet van collega’s bij de crisisbeheersing heeft plaatsgevonden. Zo meldt het evaluatieteam bijvoorbeeld dat bij het aanwijzen van collega’s voor bepaalde taken (Staf grootschalig en bijzonder politieoptreden, afreizen naar Oekraïne) louter de beschikbaarheid soms beslissend was. Citaat: ‘Er is niet altijd gekeken of mensen beschikken over de juiste eigenschappen die nodig zijn voor een dergelijke situatie en of ze passen binnen het team.’

Overbelasting
Ook sommige aanbevelingen doen vermoeden dat niet alles optimaal verlopen is bij het voorkomen van emotionele en fysieke overbelasting, bijvoorbeeld door van begin af aan te werken met een buddysysteem en/of het regelen van vrijstelling van reguliere werkzaamheden en personele vervanging bij een inzet over een langere periode. Ook op het gebied van de voor- en nazorg en de passende waardering worden de nodige ‘verbeterpunten’ genoemd.

Het wachten is op de definitieve versie van de conclusies en aanbevelingen. De NPB wil zijn mogelijk gedupeerde NPB-leden dan graag snel en effectief kunnen adviseren en bijstaan. Behoor jij tot die groep collega’s, laat dat dan vooral weten via ibb@politiebond.nl!

Meer over:
PTSS
VGW