24 januari 2023

Oproep: flexibiliteitsbonus tweedejaars aspiranten

Ben jij een tweedejaars aspirant en vind je het onterecht dat jij in december geen flexibiliteitsbonus hebt gekregen? Mail de NPB dan zo snel mogelijk je NAW-gegevens, zodat wij OP TIJD een bezwaarschrift kunnen indienen tegen dat besluit van de werkgever. Meld je je VOOR AANSTAANDE VRIJDAG (27 januari) 12:00 UUR, dan kunnen wij je juridische opties geheid op die manier veilig stellen.

KLIK HIER om je NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) zo snel mogelijk door te geven. Vermelding van je bondsnummer is handig maar niet noodzakelijk. Dat geldt in deze fase ook voor het toevoegen van een kopie van je loonstrook van december 2022. 

Wettelijke bezwaartermijn
Lukt het niet om je voor 27 januari 12:00 uur bij de NPB te melden, doe het dan zo snel mogelijk DAARNA. De deadline van vrijdag 27 januari 12:00 uur is gekozen op basis van de eerst mogelijke datum dat de salarisstroken bekend gemaakt kunnen zijn door plaatsing in YouForce (16 december 2022). Vanaf die dag begint de wettelijke bezwaartermijn van (maximaal) zes weken te lopen.

Mocht jouw salarisstrook na 16 december 2022 in YouForce zijn geplaatst, dan kun je je ook na vrijdag 12:00 uur dus nog bij de NPB te melden.
Dat kan tot en met

  • maandag 30 januari 12:00 uur als het salarisbesluit op maandag 19 december 2022 in YouForce is geplaatst
  • dinsdag 31 januari 12:00 uur als het salarisbesluit op dinsdag 20 december 2022 in YouForce is geplaatst
  • woensdag 1 februari 12:00 uur als het besluit op woensdag 21 december 2022 in YouForce is geplaatst.

Na 1 februari is het indienen van bezwaarschriften tegen salarisbesluiten uit december in de regel niet meer mogelijk.

Hoe zit het ook alweer? 
In de politie-cao 2022-2024 is afgesproken dat collega’s in een uitvoerende functie tot en met schaal 9 in 2022, 2023 en 2024 een tegemoetkoming krijgen voor hun extra onregelmatige inzet in deze jaren van onderbezetting binnen het korps. Tweedejaars aspiranten vallen buiten deze afspraak. Velen vonden dat in december geen prettige verrassing en stuurden de bonden verontwaardigde reacties over deze ongelijkheid.  

Individuele juridische acties
Voldoende reden voor de bonden om met de werkgever in gesprek te gaan over een aanvulling op de cao-afspraak. Mocht het onverhoopt niet lukken een bevredigende collectieve regeling af te spreken, dan kunnen de belangen van de gedupeerde aspiranten behartigd worden door het aanspannen van individuele juridische procedures. 

Bezwaarschrift
De eerste stap op die weg is het indienen van een bezwaarschrift tegen de salarisstrook van december met de ontbrekende flexibiliteitsbonus. Dat moet volgens de wet gebeuren binnen zes weken na ontvangst van het omstreden besluit (= de salarisstrook).

Voor alle zekerheid gaat de NPB ervan uit dat vanaf 16 december salarisstroken bekend geworden kunnen zijn. In dat geval moeten bezwaarschriften uiterlijk op 27 januari 2023 worden ingediend. De uiterste bezwaardatum is zes weken na 21 december oftewel woensdag 1 februari. 

Opties veilig stellen
Belangrijk: het indienen van een bezwaarschrift is de basis voor eventuele verdere toekomstige acties – bijvoorbeeld naar de rechter kunnen stappen. De NPB adviseert tweedejaars aspiranten deze mogelijkheden OP TIJD veilig te laten stellen door de bond: bij voorkeur op 27 januari (voor 12:00 uuir) en uiterlijk op woensdag 1 februari (voor 12:00 uur).    

KLIK HIER om je NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) zo snel mogelijk door te geven. Vermelding van je bondsnummer is handig maar niet noodzakelijk. Dat geldt in deze fase ook voor het toevoegen van een kopie van je loonstrook van december 2022. 

Meer over:
Flexbonus