10 augustus 2021

Opnieuw onrust bij waterpolitie Landelijke Eenheid

De politiebonden NPB en ACP hebben de werkgever laten weten onaangenaam verrast te zijn door de mail die de collega’s van de waterpolitie bij de Landelijke Eenheid hebben ontvangen over de stand van zaken in de process flow-analyse Water. Niet alleen waren de bonden over deze update niet geïnformeerd, ook suggereert de inhoud dat de process flow-analyse niet erg zorgvuldig wordt uitgevoerd.

In 2017 hebben de NPB en de ACP langdurig actie gevoerd om de korpsleiding te bewegen tot meer erkenning en waardering van het nautische specialisme van de medewerkers van de waterpolitie bij de Landelijke Eenheid. Praktisch gesproken zou dat moeten leiden tot de bereidheid meer collega’s aan te stellen als gezagvoerder. Uiteindelijk werd afgesproken (opnieuw) een process flow-analyse uit voeren om te beoordelen of de huidige formatie op basis van het Landelijke Functiegebouw Nationale Politie (LFNP) tot problemen leidt. Bij zo’n analyse wordt zorgvuldig geïnventariseerd hoe een werkproces verloopt en welke input op welke momenten nodig is om gewenste prestaties mogelijk te maken.

Update process flow-analyse
De mail die de medewerkers van de waterpolitie bij de Landelijke eenheid op 30 juli ontvingen van de leiding van de Dienst infrastructuur bevat een update over de process flow-analyse (PF) Water. De bonden hebben naar aanleiding van deze update met een aantal vertegenwoordigers in dit proces gesproken. Daarbij is duidelijk geworden dat een aantal zaken in de mail niet geheel juist is weergegeven en wellicht ook niet LFNP-proof zijn.

Doelredeneringen
Ook roept de tekst de nodige vragen op die de bonden door de werkgever beantwoord willen zien. Bijvoorbeeld over de rol van gezagvoerder (een rol die niet terug te vinden is in het vakgebied GGP) en de toekenning daarvan aan de functionaris die het operationele politiewerk op het water moet coördineren. De keuze voor het vakgebied GGP zonder werkterrein Nautisch lijkt overigens voorbarig, aangezien nog niet alle stappen in de PF op een juiste wijze zijn doorlopen. De uitslag lijkt al bekend voor de afronding van het onderzoek. Dit alles doet sterk vermoeden dat er sprake is van doelredeneringen.

Geen stap vooruit
Zoals gezegd zijn de bonden nauw betrokken geweest bij de aftrap van deze hernieuwde PF. Helaas lijkt op basis van de beschikbaar gekomen informatie geen andere conclusie mogelijk dan dat we vier jaar verder zijn, maar nog geen stap vooruit gekomen! De beschreven uitkomsten lijken namelijk erg veel op de uitkomsten van de vorige process flow-analyse.

Afgelopen donderdag hebben de bonden de zaak aan de orde gesteld tijdens het hoogste arbeidsvoorwaardenoverleg binnen de politiesector – het Centraal Georganiseerd Overleg Politie oftewel het CGOP. De werkgever heeft vervolgens toegezegd de zaak te gaan bekijken, intern te bespreken en na te gaan hoe verder te handelen.

Gezien de huidige ontwikkelingen overwegen de ACP en de NPB om zich weer te gaan mengen in de werkgroep waterpolitie. Het is wat ons betreft nu echt tijd dat deze aangelegenheid ordentelijk wordt afgehandeld – zowel procedureel als inhoudelijk.