26 december 2022

Opwaardering ouderschaps- en geboorteverlof

Sinds 2 augustus 2022 neemt de overheid de kosten van negen weken gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof voor haar rekening. Dat scheelt de Nationale Politie 2,5 miljoen aan arbeidsvoorwaardengeld. In de politie-cao 2022-2024 hebben bonden en werkgever afgesproken dit bedrag te gebruiken voor het opwaarderen van de sectorale voorzieningen op het gebied van Arbeid en Zorg. Hieronder de verbeteringen die in 2023 van kracht worden.

1. Doorbetaling ouderschapsverlof
Politiemedewerkers hebben wettelijk recht op zesentwintig weken ouderschapsverlof, op te nemen in de eerste acht jaar na de geboorte van een kind. Neem je in het eerste jaar na de geboorte minstens negen weken verlof op, dan krijg je van het UWV (via de werkgever) over de eerste negen weken 50 procent van het dagloon doorbetaald. Dit is een splinternieuwe voorziening, van kracht sinds 2 augustus 2022. Voor de overige zeventien weken is er wettelijk geen vorm van doorbetaling geregeld.

In de tijd dat het wettelijk recht nog volledig bestond uit onbetaald ouderschapsverlof, spraken de bonden en de werkgever af dat de werkgever politiemedewerkers gedurende de helft van dat verlof (= de eerste dertien weken) 75 procent van hun salaris zou doorbetalen en dat ze over die periode 75 procent aan eindejaarsuitkering opbouwden en 100 procent aan vakantie-uitkering.

Negen weken volledig doorbetaald
Inhakend op het overheidsbeleid hebben de bonden en de werkgever nu afgesproken om het vanaf 2023 voor politiemedewerkers nog aantrekkelijker te maken om in het eerste jaar na een geboorte minstens negen weken ouderschapsverlof op te nemen. Ze worden dan namelijk volledig doorbetaald in plaats van voor 75 procent. Ook bouwen ze dan 100 in plaats van 75 procent eindejaarsuitkering op. De opbouw van de vakantie-uitkering blijft 100 procent.

De totale aanspraak op BETAALD ouderschapsverlof van politiemedewerkers blijft dertien weken per kind. Neem je daarvan negen weken op in het eerste jaar, dan is dat voortaan dus ook extra gunstig qua inkomen. Neem je in dat eerste jaar meer verlof op dan negen weken, dan geldt voor die extra week/weken de oude (bovenwettelijke) vergoedingsregeling. Je wordt daarover dan voor 75 procent doorbetaald en je bouwt voor 75 procent eindejaarsuitkering op. (Opbouw vakantie-uitkering blijft 100 procent).

Nog altijd 75 procent doorbetaald
Neem je in het eerste levensjaar van een kind minder dan negen weken ouderschapsverlof op, dan val je bij het alsnog opnemen van die weken in latere jaren dus ook onder de oude (bovenwettelijke) vergoedingsregeling van 75 procent doorbetaling. Volledigheidshalve: als je je aanspraak op ouderschapsverlof volledig wilt benutten, blijven er uiteindelijk dertien weken over die je onbetaald moet/kunt opnemen.

Goed om te weten: die eerste (relatief voordelige) negen weken ouderschapsverlof kunnen in het eerste jaar na de geboorte ook flexibel opgenomen worden. Bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken.

---------------------------------

2. Aanvullend geboorteverlof
Sinds 1 januari 2019 hebben levenspartners wettelijk recht op hun aantal werkuren per week als volledig doorbetaald geboorteverlof. (Voorheen was dat maximaal twee werkdagen.) Deze verlofuren moeten worden opgenomen binnen vier weken na de geboorte van het kind.

Sinds 1 juli 2020 kunnen partners daarbovenop in de eerste zes maanden na de geboorte maximaal vijf werkweken aanvullend geboorteverlof opnemen. Ze krijgen dan geen salaris, maar een uitkering van het UWV. Die bedraagt 70 procent van het (maximum) dagloon en wordt via het korps aangevraagd en uitbetaald. Tijdens dit onbetaald verlof betaal je ook zelf het werkgeversdeel (70 procent) van je pensioenpremie.

De bonden en de werkgever hebben nu afgesproken dat het korps de doorbetaling tijdens het aanvullend geboorteverlof overneemt van het UWV. Dat heeft voor de politiemedewerkers drie voordelen:

  • Ze bouwen tijdens dat verlof ook 70 procent vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering op.
  • Ze hoeven niet langer zelf het werkgeversdeel van de pensioenpremie te betalen.
  • Ze krijgen echt 70 procent doorbetaald, ook als hun salaris hoger is dan het maximum dagloon dat het UWV hanteert.

------------------------------------

3. Terugbetalingsverplichting
Tot een half jaar geleden gold voor de doorbetaalde bezoldiging tijdens opgenomen ouderschapsverlof een terugbetaalverplichting bij ontslag. Politiemedewerkers die de dienst verlieten tijdens de verlofperiode of binnen een half jaar na afloop daarvan, werden geacht de ontvangen bezoldiging terug te betalen.

Vanaf 2023 komt deze terugbetaalverplichting officieel te vervallen. In de praktijk past de werkgever haar sinds 2 augustus 2022 al niet meer toe.

----------------------------------

Lopende aanvragen wijzigen
Wil je naar aanleiding van deze berichten de ingangsdatum van je aanvraag ouderschapsverlof of aanvullend geboorteverlof wijzigen? Meld dit dan via het contactformulier van de Servicedesk HR.

Meer informatie?
Op het intranet van het korps vind je meer informatie over ouderschapsverlof en aanvullend geboorteverlof. Je kunt je vraag ook stellen aan de Servicedesk HR. Of natuurlijk even contact opnemen met de NPB!

Meer over:
cao2022