6 april 2020

Op weg naar schaal 8: Aanmeldingsfase 2

Op 1 februari is de tweede fase van de bevordering van 15.000 generalisten (schaal 7) naar een seniorfunctie (schaal 8) van start gegaan. Dat gebeurde door het openstellen van een aanmeldingsmogelijkheid voor de resterende twee groepen medewerkers die aanspraak kunnen maken op deze promotie.

WAAROM GEBEURT DIT OOK ALWEER?

In de CAO 2018-2020 is afgesproken dat vanaf 2021 instromers met een MBO 4-basispolitiediploma maximaal tien jaar na het afronden van hun opleiding worden bevorderd van Allround Politiemedewerker naar een seniorfunctie. De bonden hebben daarbij bedongen dat de huidige medewerkers met hetzelfde werk-en-denkniveau ook aanspraak krijgen op bevordering naar een seniorfunctie - en wel voordat de lichting van 2021 daarvoor aan de beurt komt.

----------------------------

Gefaseerde aanmelding
Om praktische redenen heeft de werkgever bij deze mega-operatie onderscheid gemaakt in twee groepen rechthebbenden. Ten eerste de huidige generalisten met een basispolitiediploma op MBO4-niveau of een daaraan gelijkgestelde politieopleiding van voor 2002 en meer dan 32 politiedienstjaren op hun conto. Voor deze collega’s werd op 3 december vorig jaar een aanmeldingsknop in Youforce geopend. Het toekennen van de eerste duizend bevorderingen in 2020 gebeurt op basis van de aanmeldingen die voor 15 januari 2020 zijn binnengekomen.

Ben je een generalist op MBO4-niveau met meer dan 32 politiedienstjaren en heb je met aanmelden gewacht tot na 15 januari 2020? Dan behoud je gewoon je aanspraak op een seniorfunctie in schaal 8. Je krijgt die bevordering dan alleen pas later toegekend.

Aanmeldingsfase 2
Sinds 1 februari kunnen ook de overige rechthebbenden zich via Youforce aanmelden. Dat zijn:

  • De huidige generalisten met een basispolitiediploma op MBO4-niveau (allround politiemedewerker) of een daaraan gelijkgestelde politieopleiding van voor 2002 met minder dan 33 politiedienstjaren. Om in aanmerking te komen voor promotie naar schaal 8 moeten deze collega’s via Youforce een kopie van hun diploma uploaden.
  • De huidige generalisten met een basispolitiediploma op MBO3-niveau (politiemedewerker) die geschikt zijn voor het volgen van een (doorstroom)opleiding naar niveau 4. Let op: deze aanspraak geldt NIET voor medewerkers die hun MBO3-diploma hebben verkregen via een doorstroomopleiding. Over het verdere loopbaanperspectief voor deze collega’s moeten nog afspraken met de werkgever worden gemaakt.

Documenten
Collega’s op MBO3-niveau krijgen tot eind 2020 de tijd om aan te tonen dat ze gekwalificeerd zijn om door te stromen naar niveau 4. Ze worden automatisch als zodanig beschouwd als ze een MBO3-politiediploma kunnen overleggen en daarnaast minstens één van de volgende documenten.

• Het diploma van een MBO4-, propedeuse- , Associate Degree-, Bachelor- of Masteropleiding uit het regulier onderwijs
• Een havo- of vwo-diploma
• Een 21+toets met voldoende resultaat (deze toets geeft toegang tot HBO/WO-onderwijs)
• Vak/module met voldoende cijfer afgerond op MBO4, HBO- of WO-niveau; aan te tonen door een door de onderwijsinstelling afgegeven certificaat of cijferlijst

• Een Niveau 3-politiediploma van het politieonderwijs dat vanaf 2012 is gegeven (dit onderwijs is gegeven op MBO-4-niveau; datum afgifte eerste diploma is mei 2014)
• Een certificaat van de kerntaak Opsporing
• Twee certificaten van vakspecialistisch politieonderwijs op MBO4-niveau (niet zijnde vaardigheidsonderwijs, zoals rijopleidingen en DNA-afname)

• Voldoende beoordeling/functioneringsgesprek/R&O-gesprek met betrekking tot de uitoefening van een functie op werk/denkniveau 4 (bijvoorbeeld een seniorfunctie) van minimaal een half jaar op basis van bijvoorbeeld een waarneming of stage

• Een ervaringscertificaat van een erkende EVC-aanbieder op minimaal MBO4-niveau (kan ook de Politieacademie zijn)
• Assessment van een erkende aanbieder waaruit minimaal MBO-4-niveau blijkt

Alle aangeleverde documenten worden getoetst door een professional. Vindt hij ze niet voldoende als opleidingskwalificatie, dan krijg je daarvan bericht.

Oordeel leidinggevende
Heb je niet de juiste papieren in huis, dan wordt je leidinggevende via een standaardformulier om zijn oordeel gevraagd. Acht hij je in staat om de (doorstroom)opleiding naar niveau 4 te halen, dan word je alsnog toegelaten. Als je leidinggevende negatief oordeelt of twijfelt, dan volgt automatisch de laatste mogelijkheid.

Capaciteitenonderzoek
Als je je niet kunt kwalificeren op basis van documenten of de aanbeveling van je leidinggevende, dan kun je je eenmalig opgeven voor een cognitief capaciteitenonderzoek voor toelating tot niveau 4. De aanvraag verloopt via de leidinggevende, die hem automatisch honoreert en daarbij ook zijn oordeel meestuurt. Is de uitslag voldoende, dan word je alsnog toegelaten tot de (doorstroom)opleiding naar niveau 4. Is de uitslag onvoldoende, dan kom je daarvoor definitief niet in aanmerking. Dit is een officieel besluit van de werkgever, waartegen je bezwaar kunt aantekenen – desgewenst uiteraard met hulp van de NPB.

-----------------------

ASPIRANTEN

Een groep die zich niet hoeft aan te melden zijn de aspiranten die tussen 2016 en 2021 de basispolitieopleiding Allround Politiemedewerker (MBO4) hebben gevolgd/volgen. Zij worden in 2033 en 2034 vanzelf aangesteld in een seniorfunctie. Er zijn aspiranten die door een tussentijds besluit van de werkgever niet de volledige opleiding tot allround politiemedewerker hebben kunnen afronden en na twee jaar en vier maanden een MBO3-diploma (Politiemedewerker) hebben ontvangen. Het is de bedoeling dat zij op enig moment alsnog de kans krijgen de ontbrekende modules te volgen en een MBO4-diploma te halen. Zij zullen hierover te zijner tijd door de werkgever worden geïnformeerd.

Meer over:
CAO