23 november 2017

Op naar de Tweede Kamer!

We naderen de 40.000 handtekeningen onder onze petitie voor een fatsoenlijk politiepensioen. Daarmee komt ook de dag dichterbij dat we bij de Tweede Kamer kunnen gaan claimen dat dit onderwerp ter bespreking op de parlementaire agenda wordt gezet. Wat zou een opvallende manier zijn om onze bulk aan steunbetuigingen aan de volksvertegenwoordigers aan te bieden? Ideeën zijn welkom op info@politiebond.nl!

Om aanspraak te krijgen op behandeling van een kwestie door de Tweede Kamer via een burgerpetitie zijn minstens 40.000 handtekeningen nodig. Op dit moment staat de teller op 35.754 handtekeningen. Voordat we bij de Kamer kunnen aankloppen is dus nog wel een laatste inspanning nodig om voldoende handtekeningen binnen te halen. Help ons daarbij door zoveel mogelijk mensen attent te maken op onze actie via www.politiepensioen.nl.

Kwestie van algemeen belang
Iedereen vanaf 18 jaar mag tekenen. Of ze nu wel of niet bij de politie werken. Familieleden, vrienden en kennissen: iedereen die de politie een warm hart toedraagt. Een fatsoenlijke uitstroomvoorziening voor versleten politiemensen boven de 60 is niet alleen goed voor de veiligheid en gezondheid van deze mensen zelf en hun collega’s, maar natuurlijk ook voor de burgers in Nederland.

Fiscale boetes
Het afspreken of overeind houden van vroegpensioenregelingen voor specifieke beroepsgroepen is de werkgevers en de bonden de afgelopen tien jaar nagenoeg onmogelijk geworden door een serie politieke maatregelen, met name op fiscaal gebied. Het organiseren van behoorlijke voorzieningen op dat gebied is simpelweg te duur gemaakt om nog betaalbaar te zijn.

Respect voor ‘zware beroepen’
Het doel van de politiepensioenpetitie is het verwerven van voldoende politieke steun om de opgeworpen fiscale belemmeringen weer terug te draaien. Dat biedt ook ruimte aan andere sectoren of bedrijfstakken om vervolgens nieuwe CAO-afspraken te maken over een fatsoenlijke vroegpensioenregeling.

Weg met de fiscale boetes dus! Wij willen politieke ruimte en respect voor de beoefenaars van ‘zware beroepen’. Steun onze actie en zet (digitaal) je handtekening op: www.politiepensioen.nl!

Heb je een idee voor een opvallende manier om de politiepensioenpetitie aan de Tweede Kamer aan te bieden? Stuur je suggestie dan per e-mail naar info@politiebond.nl.

Meer over:
Pensioen