25 mei 2022

Ontwikkelingstraining voor sociaal veilige werkplek

De politieorganisatie komt de afgelopen tijd vaak in het nieuws door voorbeelden van discriminatie en buitensluiting - denk aan de documentaire De Blauwe Familie. Via een persoonlijke ontwikkelingstraining willen vakbonden en Nationale Politie de werksituatie op deze gebieden veiliger maken. Dit najaar kunnen collega’s zonder kosten meedoen aan een training in het omgaan met ongewenst gedrag op de werkvloer.

Als politiemedewerkers ongewenst gedrag, discriminatie of buitensluiting melden, krijgen ze vaak geen of onvoldoende gehoor. Dit kan leiden tot uitval of zelfs het verlaten van de organisatie. Een zorgwekkende situatie, vinden vakbonden en Nationale Politie.

Ondersteuning
Natuurlijk moet een veilige werksituatie worden gecreëerd door in te grijpen aan de kant van de daders en via leiderschap in de organisatie. Maar tegelijkertijd willen vakbonden en Nationale politie medewerkers die slachtoffer zijn van een onveilig werkklimaat ondersteuning bieden. Dit is de aanleiding voor een speciale persoonlijke ontwikkelingstraining onder de titel Collega’s in de knel. Medewerkers doen tijdens deze training kennis en inzichten op, die bijdragen aan hun mogelijkheden om voor zichzelf en elkaar op te komen. De kosten voor de training komen trouwens voor rekening van de vakbonden en Nationale Politie.

Ervaar jij ook pestgedrag, ongewenste intimiteiten of machtsmisbruik van collega’s of leidinggevenden? Heb je het gevoel onvoldoende gehoor te krijgen of er alleen voor te staan? Blijf jij uit angst zwijgen over wat jou is overkomen? Is je werkplezier je ontnomen, voel je je onmachtig en vind je het lastig om grip te krijgen op je situatie? Dan is deze training echt voor jou bedoeld.

Aanmelden kan via de knop AANMELDEN TRAINING (rechtsboven) op https://www.instituutvoorveiligheid.nl/

Collega’s in de knel is een vierdaagse training voor politiemedewerkers die te maken hebben met ongewenst gedrag en/of machtsmisbruik van collega’s of leidinggevenden.

Om de werksituatie veiliger te maken is het belangrijk dat je je gehoord voelt en weet hoe je voor jezelf kunt opkomen. Tijdens deze training doe je kennis en inzichten op en krijg je handvatten om je weerbaarder te maken. Je zult beter in staat zijn om jezelf vanuit kracht neer te zetten en voor jezelf en anderen op te komen.

Wat je leert

 • Inzicht in de geschiedenis van ‘de ander’ bij de politie en terugkerende patronen in machtsongelijkheid;
 • Machts- en loyaliteitskwesties herkennen en de effecten daarvan op jouzelf;
 • Je eigen in- en uitsluitingsmechanismen herkennen en de effecten daarvan op jouzelf;
 • Je eigen handelingsrepertoire herkennen en bewust kiezen voor anders handelen;
 • Grenzen te stellen en begrenzen;
 • Gehoord en gezien worden;
 • Je eigen kracht inzetten.

Werkwijze

Na diverse signalen uit de organisatie over grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik bij politievrouwen heeft de NPB in 2019/2020 Esther Neven en Shielta Ramautarsing gevraagd om een persoonlijke ontwikkelingstraining te ontwikkelen en verzorgen. De evaluatie was zeer positief. Deelnemers geven o.a. aan dat de training niet uitgaat van slachtofferschap, maar van het hervinden van eigen kracht.

De komende editie van de persoonlijke ontwikkelingstraining is niet alleen bestemd voor vrouwen. Iedereen die zich in door bovengenoemde redenen knel voelt zitten, kan deelnemen.

Omdat wij het belangrijk vinden dat jij je veilig, vertrouwd en gehoord voelt in de politieorganisatie en in deze training werken we met kleine groepen van maximaal 12 deelnemers. Er is aandacht voor het delen van eigen verhalen om van daaruit verder te werken. Via de cases die de deelnemers inbrengen, zul je patronen kunnen herkennen en er anders mee om kunnen gaan. Je leert de patronen te doorbreken door inzicht in je gedrag, handelen en blokkades. Zo werken je aan je eigen empowerment en persoonlijk leiderschap.

Naast het overdragen van theoretische kennis staat tijdens de training uitdrukkelijk het principe van ervarend leren centraal. Zoals de denker en filosoof Confucius uit het oude China zegt: ‘Ik hoor en ik vergeet. Ik zie en ik onthoud. Ik doe en ik begrijp!’

Data en details

 • De persoonlijke ontwikkelingstraining ‘Collega’s in de knel’ vindt in 2022 vier keer plaats.
 • Elke module bestaat uit 2 blokken van ieder twee dagen. Je kunt de blokken niet afzonderlijk volgen.
 • Enkele weken na de module kom je terug voor een supervisiedag.
 • Voor je start met de training krijg je een intake met één van de trainers.
 • Aantal deelnemers: maximaal 12 per groep.
 • Prijs: deze training is voor vakbondsleden. Er zijn geen kosten aan verbonden.

 GROEP 1

 • 5,6 en 26,27 september 2022
 • 9 januari 2023 Supervisiedag

GROEP 2

 • 3, 4 oktober en 31 oktober en 1 november 2022
 • 16 januari 2023 Supervisiedag

GROEP 3

 • 7, 8 en 28,29 november 2022
 • 6 februari 2023 Supervisiedag

GROEP 4

 • 6, 7 december 2022 en 17, 18 januari 2023
 • 7 maart 2023 Supervisiedag

Locatie

Instituut voor Veiligheid
Tolweg 5
3741 LM in Baarn

Ons kantoor is goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. Parkeren is gratis, op de parkeerplaatsen naast het gebouw.

Inschrijven en criteria voor deelname.

Je kunt je aanmelden voor de persoonlijke ontwikkelingstraining ‘Collega’s in de knel’ wanneer je voldoet aan de volgende criteria:

 • Je bent lid van een van de vakbonden
 • Als je nog geen lid bent, kan je alsnog lid worden bij aanmelding
 • Je ervaart onveiligheid en er is een gebrek aan vertrouwen in collega’s/team of organisatie. Dit is een subjectief gevoel.
 • Er is sprake van ongewenst gedrag of machtsmisbruik van collega’s of leidinggevende. Daar is sprake van als respect voor de menselijke waardigheid ontbreekt, individuele rechten als privacy, oprechtheid en veiligheid worden geschonden, redelijkheid en billijkheid of rechtvaardigheid is in het geding.

Let op: zit je in een ontslagprocedure of in een juridisch traject over arbeidsvoorwaardelijke zaken, dan kun je niet meedoen aan de module. Ook niet als je langdurig met ziekteverlof bent en er geen zicht is op terugkeer naar de organisatie.

Jouw investering

Collega’s in de knel wordt aangeboden door de politiebonden en De Nationale Politie omdat wij het belangrijk vinden dat er een veilig werkklimaat is binnen de politie. Als je deelneemt, dan gaan wij ervan uit dat je je committeert aan deelname en alle dagen aanwezig bent. Je hebt recht op vakbondsverlof en kilometervergoeding.

Over de trainers

 

Esther Neven

Esther is loopbaancoach en trainer, en doet ook wetenschappelijk onderzoek naar diversiteit en inclusie in de politieorganisatie. Zij brengt haar kennis in over terugkerende politiepatronen en machtsongelijkheid in de organisatie, de historische ontwikkelingen hierin en de Social Identity Approach (SIA). Voor meer informatie www.neven.pro.

Shielta Ramautarsing

Shielta is deskundige in gedragsverandering en zet zich o.a. in op het gebied van slachtofferschap/daderschap en in- en uitsluitingsmechanismen binnen organisaties. Tevens is zij ervaringsdeskundige op het gebied van gesloten familiesystemen en heeft hierover geschreven in het boek De kracht van Zijn wie ik ben. Voor meer informatie www.wijzijenik.nl.