11 mei 2021

Onderhandelingen nieuwe politie-cao hervat

Op dinsdag 11 mei zijn de onderhandelingen over een nieuwe politie-cao hervat. Nadat de politiebonden hadden gedreigd met een werkonderbreking tijdens Feyenoord-Ajax nodigde het demissionaire kabinet de voorzitters uit weer naar de overlegtafel te komen. De toezeggingen die daarbij door de werkgever werden gedaan, boden volgens de bonden voldoende aanknopingspunten voor het oplossen van het cao-conflict.

Afgelopen zaterdag moesten op meerdere plekken in Nederland collega’s weer anticiperen op gevoelens van onvrede in de maatschappij. Dit was onder andere corona- en/of voetbal gerelateerd. Veel collega’s kregen met geweld te maken en een aantal collega’s raakte gewond. De politiebonden wensen deze collega’s van harte beterschap.

Werkonderbreking
In de loop van zaterdagmiddag besloten de bonden een krachtig signaal naar de politiek uit te sturen. Dat zou duidelijk moeten maken hoe groot de opgebouwde onvrede onder politiemensen is over het voortslepen van het cao-conflict, de weigering om alle politiemensen met voorrang te vaccineren, de nog altijd toenemende werk- en roosterdruk en het geweld van burgers waarmee ze tijdens hun werk worden geconfronteerd. Op zaterdagavond werd aangekondigd dat de bonden van plan waren een werkonderbreking te organiseren tijdens de voetbalklassieker Feyenoord-Ajax op zondagmiddag.

Gesprek met kabinet
Op zondagmorgen hadden de politiebonden over dit voornemen overleg met de driehoek in Rotterdam. De politiechef van Rotterdam liet weten de doelen van de bonden te steunen maar niet deze actie, vanwege het veiligheidsbeeld en openbare orde-problematiek op dat moment. Op de vraag van de driehoek of de politiebonden de actie wilden afbreken was het antwoord: alleen als we vandaag nog kunnen spreken met het kabinet over het vlot trekken van de cao-onderhandelingen.

Veelbelovend
Om 11.15 uur begon in de Rechtbank Rotterdam het kort geding dat de gemeente Rotterdam had aangespannen om de vakbondsactie te laten verbieden. Tijdens de zitting kregen de bonden van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid de toezegging dat aan hun voorwaarde zou worden voldaan. Ogenblikkelijk werden de voorbereidingen voor de actie gestaakt, waardoor die middag om 14.30 uur Feyenoord-Ajax gewoon van start kon gaan.

Rond 18.00 uur spraken de voorzitters van de politiebonden met een afvaardiging van het kabinet. De teneur van dat gesprek was veelbelovend genoeg om te besluiten op dinsdag 11 mei de onderhandelingen met de werkgever over een nieuwe politie-cao te hervatten. Desondanks gaan de lopende acties door en bereidt het Landelijk Actiecentrum nieuwe acties voor de komende periode voor.

------ UPDATE 11 mei

De politiebonden zullen de komende drie weken onderhandelen met demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid over de cao en werkdruk. Dat meldde Jan Struijs, voorzitter van de NPB, na het eerste overleg op 11 mei. Struijs liet namens de bonden weten dat hij 'gematigd optimistisch' is. ‘De eerste verkenning zit erop. Er is nog veel huiswerk te doen. We hebben een forse agenda opgesteld, en gaan morgenochtend meteen alweer door. Dat zegt wel wat over de urgentie die het kabinet voelt.'

Meer over:
cao2021