5 mei 2022

Onderhandelaarsakkoord nieuwe politie-cao [UPDATE]

De politiebonden, minister Dilan Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid en korpschef Henk van Essen hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe politie-cao. Klik op de link hieronder voor de officiële tekst van het volledige afsprakenpakket. Onderaan het bericht vind je een link naar informatie over de ledenbijeenkomsten van de bonden vanaf maandag 9 mei.

KLIK HIER voor de volledige tekst van het onderhandelaarsakkoord!

Inkomen
De salarissen van het politiepersoneel worden tijdens de looptijd van de cao (van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2024) met gemiddeld 9.5 procent verhoogd. Concreet betekent dit voor medewerkers in schaal 5 een loonsverhoging van ruim 10 procent in twee en een half jaar. Voor medewerkers in schaal 8 gaat het om een loonsverhoging van circa 9,5 procent. Voor het personeel in de hogere schalen stijgt het loon met ongeveer 8,5%.

De loonsverhoging bestaat uit de volgende onderdelen: per 1 januari 2022 wordt het maandsalaris van alle medewerkers met € 100 euro verhoogd. Daarna volgt per 1 juli 2022 een salarisverhoging van 2 procent, per 1 januari 2023 een salarisverhoging van 3 procent en per 1 januari 2024 een salarisverhoging van nog eens 2 procent.

Bovenop deze salarisverhogingen ontvangen uitvoerende politiemedewerkers (tot en met schaal 9) in de jaren 2022, 2023 en 2024 een tijdelijke financiële tegemoetkoming voor de verzwarende werkomstandigheden, waaronder het draaien van extra onregelmatige diensten, als gevolg van de onderbezetting van het korps. Deze tegemoetkoming kan oplopen tot een bedrag van € 2.500 per jaar.

Overige afspraken
In de cao zijn verder afspraken gemaakt over vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, anders werken en mobiliteit, capaciteit en inzetbaarheid en loopbaanperspectief. Partijen zijn tevreden met het onderhandelaarsakkoord. Dit doet recht aan alle mensen die bij de politie werken en ook aan het extra zware werk van executieve politiemensen in een onzekere tijd.

Politieacties
De politieacties worden, vanwege het bereiken van een onderhandelaarsakkoord, met ingang van vandaag opgeschort.

Ledenraadplegingen
De politiebonden leggen het onderhandelaarsakkoord vanaf 9 mei met een positief advies voor aan hun leden. KLIK HIER voor meer informatie over de ledenraadplegingen.

Meer over:
cao2022