11 maart 2020

Ombudsman hekelt PTSS-beleid politie

De Nationale Ombudsman heeft minister Grapperhaus opgeroepen een eind te maken aan de schrijnende manier waarop de Nationale Politie collega’s die door hun werk PTSS hebben gekregen in de kou laat staan. Het korps kiest op dat gebied opvallend vaak voor een afstandelijke en nonchalante opstelling, die schril afsteekt bij het zorgvuldige maatwerk van Defensie waarop militairen met PTSS kunnen rekenen.

De oproep van de Ombudsman is gebaseerd op meer dan twintig ontvangen klachten van (oud-)politiemensen met een posttraumatische stressstoornis. Hun meldingen maken duidelijk dat het collega's met deze aandoening opvallend veel tijd en moeite kost om medische kosten vergoed te krijgen - zelfs nadat officieel erkend is dat ze lijden aan een werkgerelateerde ziekte (beroepsziekte). Documenten raken zoek, de wijze van indiening is omslachtig en je moet steeds dezelfde stukken aanleveren. In veel gevallen wordt er pas betaald na ingebrekestelling (het dreigen met een dwangsom).

Schadevergoeding
In 2013 werd de eerste PTSS-richtlijn voor de politiesector van kracht. Aanvankelijk leidde dat daartoe dat verzoeken om schadevergoeding met enige coulance werd behandeld, maar na een jaar of drie begon het korps de regels steeds strenger toe te passen. Vergoeding van de restschade is hierdoor bijna onmogelijk geworden. Hier wijkt de (uitvoering van de) regeling voor politiemensen met PTSS sterk af van die bij Defensie, aldus de Nationale Ombudsman, verwijzend naar zijn ervaring als Veteranenombudsman.

Re-integratie
Ook de re-integratie verloopt vaak moeizaam. Er lijken te weinig prikkelarme plekken en de beleving is dat er weinig moeite wordt gedaan om een aangepaste werkplek te creëren. Leidinggevenden en collega’s weten niet altijd goed om te gaan met collega’s met PTSS. Dit is niet bevorderlijk voor hun herstel. Citaat uit een ontvangen klacht:

‘Het korps hield zich niet aan de afspraken die gemaakt waren bij het Poortwachter-gesprek. Zoals bij de re-integratie geen nachtdiensten draaien en bepaalde nog te belastende taken binnen mijn functie niet doen. Ook het als tweede persoon meelopen als leidinggevende op de ploegen was afgesproken. Niks van dit alles. Verloven werden afgewezen, zelfs verloven op de langere termijn. Ook de nachtdiensten werden gewoon weer ingepland, en ik werd weer volledig ingezet. Als reactie kreeg ik dat er tekort aan Hovj’s waren dus dat het niet anders kon. Ook mijn diensten waren veel en zwaar achter elkaar.’

Uitvoering schiet tekort
De Ombudsman meldt minister Grapperhaus dat hij ook gesproken heeft met belangenbehartigers van de NPB en andere politiebonden. ‘Die herkenden de klachten die wij hadden ontvangen. Zij verzekerden ons dat de huidige regelgeving genoeg mogelijkheden biedt om (oud-)politiemensen met PTSS op een goede manier te helpen. De uitvoering schiet echter tekort, aldus de vakbonden, onder meer omdat PTSS op de werkvloer nog niet door alle leidinggevenden en collega’s is geaccepteerd.’

De Ombudsman: ‘Daardoor worden al meteen bij een verzoek om erkenning van een PTSS als beroepsziekte barrières opgeworpen, zoals de eis om bewijs te leveren van de incidenten die tot de PTSS hebben geleid. Volgens de bonden zijn er grote verschillen in werkwijze van afdelingen HRM. Ook over het Meldpunt PTSS ontvangen de bonden klachten. Die gaan bijvoorbeeld over de slechte telefonische bereikbaarheid.’ Citaat uit een ontvangen klacht:

‘Contact met het Meldpunt PTSS is alleen mogelijk per mail en dan is het afwachten of er een antwoord komt. Ik heb via het algemene politienummer geprobeerd telefonisch contact te krijgen. Na drie kwartier (!!!) in de wacht te hebben gestaan maar opgehangen... Men weigert stomweg medewerking en in de interne regels is dat beleid.’

Oproep
De Ombudsman roept minister Grapperhaus op in ieder geval met oplossingen te komen voor:
• de moeizame afhandeling van zorgkostennota’s;
• de belemmeringen in het erkenningsproces van PTSS als beroepsziekte;
• het gebrek aan coulance bij de behandeling van schadeclaims;
• het tekort aan passende mogelijkheden voor re-integratie.

De Ombudsman herinnert de bewindsman eraan dat hij de Tweede Kamer in januari heeft toegezegd ‘dit voorjaar’ samen met de vakbonden en de korpsleiding met een eigen PTSS-beleid te komen. ‘U beloofde meer transparantie, meer tempo en minder druk voor de betrokken mensen met als uitgangspunt dat de medewerkers bij de politie in dienst blijven. (…) Wij spreken de hoop uit dat er na invoering van het nieuwe beleid geen aanleiding meer zal zijn voor het indienen van klachten over dit onderwerp.’

KLIK HIER voor de PTSS-brief van de Ombudsman aan de minister van Justitie en Veiligheid.

 

Meer over:
PTSS