5 maart 2020

O&T-collega’s benieuwd naar reactie werkgever

Op dinsdag 10 maart komt de landelijke werkgroep Observatie &Techniek weer samen. De werkgever is daar ook bij en zal dan hopelijk reageren op de presentatie die de werkgroep afgelopen maand gegeven heeft in het landelijk overleg tussen de bonden en de korpsleiding. Tijdens dit zogenaamde GOKB hebben O&T-collega’s persoonlijk toegelicht waarom zij vinden dat hun werk wordt ondergewaardeerd.

Op deze plek kan over de inhoud van dat werk niet veel worden geschreven, aangezien de kerntaak van Observatie & Techniek het onopgemerkt verzamelen van bewijslast is. In het gesprek met de korpsleiding – waarbij ook een vertegenwoordiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid aanwezig was – bestond die mogelijkheid wel en daar is ook ruimschoots gebruik van gemaakt.

Daarna zetten  de collega’s uiteen waarom zij zich ondergewaardeerd voelen. Om te beginnen wordt volgens hen onvoldoende erkend hoe extreem flexibel O&T’ers moeten zijn, aangezien het werk zich moeilijk laat plannen. Ook is er te weinig oog voor de risico’s die het werk met zich meebrengt (gevaarsetting) en voor de fors toegenomen werkdruk doordat de opsporing een steeds groter beroep op de dienst doet. Een extra pijnpunt is het beperkte aantal carrièremogelijkheden voor O&T’ers.

De werkgroep O&T en de bonden zijn zeer benieuwd naar de reactie van de werkgever op de presentatie in februari. Mocht die reactie geen perspectief bieden op verbeteringen, dan zal de druk worden opgevoerd door protestacties te gaan organiseren.