23 augustus 2021

Nu alvast noteren: NPB-congres 2022 in Assen

Hoe succesvol opereert de Nederlandse Politiebond in de 21-ste eeuw als belangenvereniging voor politiemensen en op welke punten is verbetering gewenst? Op dinsdag 10 en woensdag 11 mei 2022 wordt daarover de balans opgemaakt tijdens een nieuwe editie van het vierjaarlijkse NPB-congres. Die tweedaagse bijeenkomst vindt dit keer plaats in de Bonte Wever in Assen. NPB-leden kunnen zich vanaf heden bij hun afdeling aanmelden als kandidaat-congresganger.

De NPB is een belangenvereniging waarin de leden de dienst uitmaken. De manier waarop dat gebeurt is vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Eens in de vier jaar komen twee dagen lang zo’n 150 vertegenwoordigers van de leden bij elkaar om een nieuw bestuur te kiezen, het doen en laten van de bond sinds het vorige congres te evalueren, indien nodig (organisatorische) verbeteringen af te spreken en de inhoudelijke hoofdlijnen van het toekomstige beleid vast te stellen.

In de tussenliggende jaren houdt een groep van 26 door de leden gekozen vertegenwoordigers (de Bondsraad) toezicht op de uitvoering van het beleid door het hoofdbestuur. Dat bestuur bestaat dan weer uit drie betaalde krachten (het dagelijks bestuur) en dertien onbetaalde krachten – één gekozen hoofdbestuurder namens elke NPB-afdeling (= politie-eenheid). Kortom: op allerlei manieren kunnen ‘de leden’ invloed uitoefenen op de koers van de NPB.

NPB 75 jaar
Het NPB-congres van 2022 wordt historisch gezien een bijzonder exemplaar. De grondslag voor de huidige vereniging werd namelijk op 29 januari 1946 gelegd door de fusie van vier algemene (niet-godsdienstige) politiebonden tot één Nederlandsche Politiebond. Met andere woorden: de NPB bestaat dit jaar precies 75 jaar.

Gezien alle sociale beperkingen vanwege de coronacrisis heeft het bestuur besloten (moeten besluiten) deze bijzondere verjaardag pas volgend jaar feestelijk te vieren op het NPB-congres in Assen. Het thema van dat congres zal dan ook zijn: sterk uit de startblokken voor de volgende 75 jaar. Wat voor soort vakbond maken we van de NPB in de 21-ste eeuw?

Uiteraard zal ook uitgebreid worden teruggekeken op historische prestaties en personen uit de NPB-geschiedenis, zoals de legendarische voorzitters Anton Mud en (zijn opvolger) Leen van der Linden – op de foto hieronder tijdens het NPB-congres in 1976.

Aanmelden als kandidaat-congresganger
Voel jij er wel wat voor om als vertegenwoordiger van de NPB-leden in jouw NPB-afdeling op het congres aanwezig te zijn en mee te praten – en te stemmen! – over organisatorische verbeteringen en de inhoud van het bondsbeleid voor de komende jaren?

Neem dan vooral eens contact op met de collega’s die jouw NPB-afdeling besturen. Hun namen en e-mailadressen vind je in de NPB-app (alleen toegankelijk voor NPB-leden en -medewerkers).

-----------------------

Hieronder een korte sfeerimpressie van de eerste dag van het vorige NPB-congres in mei 2018 (in Enschede), gemaakt door Alex Groothedde

Meer over:
Vereniging