21 januari 2019

NPB-opleiding rechtshulpverlener 2019

Lijkt het jou leuk en interessant om collega’s met een probleem op het gebied van werk en inkomen doeltreffend te kunnen helpen? Dan ben je bij de NPB aan het juiste adres! Zorg jij voor tijd en aandacht, dan zorgen wij voor een boeiende opleiding tot individuele belangenbehartiger en voor professionele juridische ondersteuning vanuit het hoofdkantoor.

De NPB staat bekend om zijn goede individuele belangenbehartiging (IBB). Wij zoeken collega’s om ons daarbij te helpen. Want onze belangenbehartiging begint bij de opvang van collega’s door collega’s!

Kleine en grote problemen
Elke NPB-afdeling heeft zijn eigen individuele belangenbehartigers. Dat zijn vrijwilligers die er een kick van krijgen om collega’s met vragen over hun rechtspositie te voorzien van een deskundig antwoord en eventueel in te grijpen om kleine problemen van collega’s klein te houden.

Het kan ook gebeuren dat ze te hulp worden geroepen om grote problemen op het gebied van werk en inkomen klein te maken. Dat gebeurt dan vaak in samenwerking met andere kaderleden binnen de afdeling en de juristen en advocaten op het NPB-hoofdkantoor.

Basisopleiding
Leden mogen pas als belangenbehartiger aan de slag als ze de IBB-basisopleiding van de NPB hebben gevolgd en met een certificaat naar huis zijn gegaan. Die basisopleiding bestaat uit vier (losse) cursusdagen, die dit voorjaar worden gegeven op de volgende data:

  • Donderdag 14 maart: Introductie en Algemene wet bestuursrecht
  • Donderdag 4 april: Juridische bijstand bij ziekte en re-integratie
  • Donderdag 16 mei: Juridische bijstand bij een disciplinair onderzoek
  • Donderdag 26 juni: Rol van de IB-er bij gesprekken

Vakbondsverlof
Alle scholingsdagen vinden plaats op het NPB-hoofdkantoor in Utrecht. Voor deelname aan deze cursussen kun je gebruik maken van de faciliteiten voor buitengewoon verlof in het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp, artikel 35).

Belangstelling?
Je kunt aanmelden voor de basisopleiding IBB na overleg met de IBB-coördinator van je NPB-afdeling en/of de bijbehorende eenheidsbestuurder (klik hier voor meer gegevens). Na het doorlopen van de vier cursusdagen ontvang je een certificaat.

KLIK HIER om je aan te melden.