6 maart 2024

NPB zoekt bondssecretaris - solliciteren uiterlijk 25 maart

De Nederlandse Politiebond zoekt een politiemedewerker die het dagelijks bestuur van de bond wil komen versterken als bondssecretaris. De belangrijkste taken van deze bestuurder zijn het onderhouden en versterken van de contacten met de (kader)leden en de werkorganisatie van de bond. Het gaat om een onbezoldigde functie, dus de inzet moet gerealiseerd worden op basis van detachering dan wel eigen financiering.

Door het terugtreden van Jan Struijs als bondsvoorzitter bestaat het dagelijks bestuur van de NPB sinds december 2023 uit twee in plaats van drie bezoldigde personen. Dat zijn Nine Kooiman (waarnemend voorzitter/bondssecretaris) en Albert Springer (vicevoorzitter/bondspenningmeester). Het is onduidelijk hoelang deze situatie zal duren. Dat hangt af van de voortgang in de besprekingen met de andere drie politiebonden over een intensivering van de onderlinge samenwerking. 

In de tussentijd moet de kwaliteit en de slagkracht van het dagelijks bestuur van de NPB op peil blijven. Daarom heeft het hoofdbestuur besloten voor de taken van de bondssecretaris een onbezoldigde bestuurder aan het DB toe te voegen. Die aanstelling duurt maximaal tot de reguliere verkiezingen van een nieuw dagelijks bestuur najaar 2026. 

Statutaire procedure
Met de ledenvertegenwoordigers in het hoofdbestuur en de bondsraad is afgesproken dat voor de werving en selectie van deze toegevoegde bestuurder dezelfde statutaire procedure zal worden gevolgd als voor een bezoldigde dagelijks bestuurder. 

Concreet: er is een selectiecommissie in het leven geroepen, bestaande uit drie ledenvertegenwoordigers uit de bondsraad en twee uit het hoofdbestuur. Deze commissie coördineert de werving van kandidaten voor de beoogde functie en selecteert daaruit de meest geschikte kandidaten - bij voorkeur meer dan één. 

Bindende voordracht
Het hoofdbestuur maakt daaruit een definitieve keuze voor één persoon. Zijn benoeming wordt als bindende voordracht voorgelegd aan de vertegenwoordigers van de leden in de bondsraad. Accepteert de bondsraad het bindende karakter van de voordracht, dan is de kandidaat daarmee automatisch benoemd. Verwerpt minstens tweederde van de bondsraad de bindende voordracht, dan wordt de wervings- en selectieprocedure opnieuw doorlopen.  

30 januari 2024: Albert Springer en Nine Kooiman (midden) in Den Haag in gesprek met Kamerleden tijdens een vakbondsactie voor het behoud van een landelijke regeling voor vervroegde uittreding (RVU)

Takenpakket
De gezochte bestuurder 

 • Is verantwoordelijk voor de naleving en juiste toepassing van de statuten en reglementen.
 • Heeft een uitvoerende en coördinerende rol ten aanzien van het hoofdbestuur.
 • Verzorgt het secretariaat van het hoofdbestuur en de bondsraad.
 • Onderhoudt contact met de vertegenwoordigers van de leden in de afdelingsbesturen.
 • Is (mede)verantwoordelijk voor het goed functioneren van de werkorganisatie. 
 • Vertegenwoordigt de vereniging bij de FNV en bij externe relaties binnen zijn eigen verantwoordelijkheidsgebied. 

Competenties
De gezochte bestuurder beschikt over 

 • Een academisch werk- en denkniveau. Dat wil zeggen: een uitstekend analytisch en kritisch vermogen en een accurate werkmethode.
 • Brede kennis van de politiesector
 • Kennis van en visie op het vakbondswerk van de NPB
 • Brede kennis van de Nederlandse vakbeweging en actuele ontwikkelingen op het terrein van de Nederlandse en internationale arbeidsverhoudingen.
 • Kennis van strategisch beleid, management en personeelszorg.
 • Een sociaal bekwame, energieke en doortastende persoonlijkheid die zowel in teamverband als zelfstandig goed kan werken. Ondernemend en resultaatgericht, met een goed gevoel voor bestuurlijke belangen en verhoudingen.
 • Ervaring en een goede staat van dienst als procesbewaker. 
 • Een uitstekend uitdrukkingsvermogen. 

Vragen over deze vacature?
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met procesbegeleider Patty Boermeester via 06  - 52 44 60 06 of pboermeester@politiebond.nl.

Belangstelling voor deze functie?
Stuur dan uiterlijk maandag 25 maart digitaal een  sollicitatiebrief en een curriculum vitae (cv) naar procesbegeleider Patty Boermeester via pboermeester@politiebond.nl. Uiteraard wordt je inzending vertrouwelijk behandeld.

Meer over:
Vacature