12 maart 2021

NPB zoekt hoofdbestuurder Bedrijfsvoering

Ben jij een politiemedewerker in de bedrijfsvoering en heb je affiniteit met vakbondswerk op het hoogste niveau? Stel je dan kandidaat voor het hoofdbestuur van de Nederlandse Politiebond! De NPB-afdeling Bedrijfsvoering is op zoek naar een collega die namens haar leden wil meedenken en -praten in dit belangrijke bestuurslichaam binnen de vereniging.

Het hoofdbestuur van de NPB bestaat uit dertien onbezoldigde en drie bezoldigde bestuurders. Elke afdeling van de bond is in het HB vertegenwoordigd met een eigen hoofdbestuurder, die rechtstreeks door de leden van de afdeling gekozen is. De drie betaalde krachten worden benoemd door het congres. Momenteel zijn dat Jan Struijs (voorzitter), Nine Kooiman (secretaris) en Albert Springer (penningmeester).

Strategisch adviseur
Sinds 2018 werden de NPB-leden binnen het Politiedienstencentrum in het hoofdbestuur vertegenwoordigd door Patty Boermeester. Twan Martens, voorzitter van de NPB-afdeling Bedrijfsvoering (op de foto in het midden): ‘Patty deed dat zo goed, dat ze door de bond gevraagd is strategisch adviseur te worden – en daar heeft ze in toegestemd.’

NPB-hart
Het gevolg is dat de afdeling nu op zoek is naar een opvolger. Martens: ‘We zoeken een collega binnen bedrijfsvoering die onze afdeling in het HB minstens net zo enthousiast kan vertegenwoordigen als Patty. Iemand met een echt NPB-hart: mondig, kritisch en recht door zee.’

KLIK HIER voor een profielschets van de beoogde hoofdbestuurder.

Martens: ‘Het gaat om een vrijwilligersfunctie, maar je onkosten worden uiteraard door de bond vergoed. En wat betreft de tijd die je erin moet steken: op basis van artikel 35 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) krijg je van de werkgever ruim voldoende faciliteiten (vakbondsverlof) om deze functie naar behoren te kunnen vervullen.

Informatiebijeenkomst
Op woensdag 7 april houdt de NPB-afdeling Bedrijfsvoering van 14.00 tot 15.00 uur een informatiebijeenkomst over de verkiezing van haar nieuwe hoofdbestuurder. Gezien alle coronamaatregelen gebeurt dat digitaal – via Ms Teams.

Martens: ‘Ben je geïnteresseerd in deze leuke en verantwoordelijke functie? Meld je dan aan voor de bijeenkomst op 7 april door een mailtje te sturen naar Trea Jansen. Vermeld daarin wie je bent, welke functie je vervult binnen het korps en welke ervaring met vakbondswerk je hebt. Je ontvangt dan per mail een uitnodiging om deel te nemen retour. Ik zou zeggen: graag tot ziens op 7 april!’