28 maart 2018

NPB wint rechtszaak tegen Belastingdienst

De Belastingdienst kan geen loonbelasting heffen over een uitgekeerde dwangsom. Dat heeft het Gerechtshof Amsterdam bepaald in een proefproces dat door de NPB was aangespannen, samen met de twee andere bonden van FNV Veiligheid - de Marechausseevereniging en defensiebond AFMP.

Een belangrijke uitspraak, want het komt vaak voor dat de Nationale Politie individuele NPB-leden een dwangsom moet betalen vanwege het te lang uitblijven van een besluit.

Dwangsom
Als een politieambtenaar een verzoek indient of bezwaar aantekent, dan moet de werkgever daarop reageren. Blijft een besluit uit, dan kan de medewerker het korps in gebreke stellen. Dat geeft de werkgever twee weken de tijd om alsnog een besluit te nemen. Laat hij ook die termijn verstrijken, dan is hij verplicht een geldbedrag te betalen, een dwangsom, die kan oplopen tot € 1.260.

Loonbelasting
Veel NPB-leden hebben al eens een dwangsom ontvangen. De Belastingdienst vindt dat een dergelijke uitkering beschouwd moet worden als loon en dat er dan ook loonbelasting over betaald moet worden.

Proefproces
De NPB is het daar niet mee eens. Samen met enkele andere bonden zijn we een proefprocedure gestart om het oordeel van de rechter te achterhalen. Het recht op een dwangsom is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht en de Belastingkamer van het Gerechtshof Amsterdam vindt dat dit impliceert dat er geen verschil gemaakt mag worden tussen burgers die een dwangsom krijgen en ambtenaren die een dwangsom krijgen. Daarom is een dwangsom niet aan te merken als loon.

De Belastingdienst heeft de mogelijkheid om bij de Hoge Raad in cassatie te gaan. Dat moet binnen zes weken gebeuren. Zodra we hierover meer weten, melden we dat uiteraard. Op korte termijn zullen we ook vertellen hoe te handelen als je in het verleden een dwangsom hebt gekregen waarop loonbelasting is ingehouden.

Meer over:
Rechtspositie