25 oktober 2019

NPB wil harde cijfers over werkdruk

In de politie-cao 2018/2020 is afgesproken dat de werkgever en de bonden gaan samenwerken om van de Nationale Politie zo snel mogelijk een betere organisatie te maken. Dat gebeurt onder andere door speciaal overleg op eenheidsniveau in ‘Bijzondere Commissies’. De NPB wil in dit BC-overleg binnen de regionale eenheden één onderwerp centraal stellen: het bestrijden van de werkdruk.

Het is volgende week een jaar geleden dat de politie-cao 2018/2020 werd afgesloten, maar de NPB heeft niet de indruk dat de werkdruk in die tijd verlaagd is. Sterker nog: onze leden melden een voortdurende stijging. Een ontwikkeling die in strijd is met het belangrijkste doel van het gezamenlijke herstelplan van de werkgever en de bonden: het verminderen van de werkdruk door het vrijspelen van extra (operationele) capaciteit.

Cruciale gegevens
Het BC-overleg tussen de werkgever en de bonden op eenheidsniveau vindt minstens twee keer per jaar plaats. De NPB heeft de politiechefs van de regionale eenheden verzocht om voor de eerstvolgende bijeenkomst van de Bijzondere Commissie een aantal belangrijke gegevens te verzamelen en aan de bonden door te spelen.

  • Wat heeft u sinds het afsluiten van de politie-cao 2018/2020 gedaan of wat bent u van plan te gaan doen om de werkdruk binnen de basisteams in uw eenheid te verminderen?

  • Wat heeft u sinds het afsluiten van de politie-cao 2018/2020 gedaan of wat bent u van plan te gaan doen om de werkdruk binnen de tactische opsporing in uw eenheid te verminderen?

  • Wat heeft u sinds het afsluiten van de politie-cao 2018/2020 gedaan of wat bent u van plan te gaan doen om te bevorderen dat wijkagenten zoveel mogelijk in hun wijken kunnen zijn en minder vaak worden ingezet voor andere taken (met name de noodhulp)?

Capaciteit bruto/netto
Ook heeft de NPB de politiechefs gevraagd om in het kader van afgesproken samenwerking per basisteam de verschillen in bruto- en netto-capaciteit inzichtelijk te maken. Dat wil zeggen: over hoeveel mensen beschikken de basisteams op papier en welk deel daarvan is daadwerkelijk inzetbaar?

Herstelplan
Voor alle duidelijkheid: ons verzoek om harde cijfers over de basisteams, de tactische opsporing en de wijkagenten sluit aan bij de prioriteiten die in het herstelplan zijn gesteld. Het leek ons verstandig in eerste instantie deze focus te handhaven, ook om de eenheden niet te overvragen. Dat wil uiteraard niet zeggen dat de NPB het terugdringen van de werkdruk in andere onderdelen van het korps – zoals de meldkamers, de regionale servicecentra en de arrestantencomplexen – minder belangrijk is gaan vinden of uit het oog verloren heeft.

Actuele info
In de eerstvolgende bijeenkomsten van de regionale BC’s wil de NPB de antwoorden van de eenheden bespreken, mede op basis van actuele informatie vanuit de achterban. Werk jij voor een regionale eenheid van de Nationale Politie? Laat ons dan vooral weten hoe het volgens jou staat met de werkdruk binnen het korps.

Klik hieronder op de link die in jouw geval van toepassing is en stuur een e-mail naar jouw NPB-eenheidsbestuurder.