28 oktober 2019

NPB wil harde cijfers over externe inhuur

In de politie-cao 2018/2020 is afgesproken dat de werkgever en de bonden gaan samenwerken om van de Nationale Politie zo snel mogelijk een betere organisatie te maken. Dat gebeurt onder andere door speciaal overleg op eenheidsniveau in ‘Bijzondere Commissies’. In de BC voor de eenheid Bedrijfsvoering wil de NPB één onderwerp centraal stellen: het terugdringen van de hoeveelheid externe inhuur.

Het BC-overleg tussen de werkgever en de bonden op eenheidsniveau vindt minstens twee keer per jaar plaats. De NPB heeft de directeur van het Politiedienstencentrum (PDC) verzocht om voor de eerstvolgende Bijzondere Commissie Bedrijfsvoering een aantal belangrijke gegevens te verzamelen en aan de bonden door te spelen.

  • Wat is het totale bedrag dat wordt uitgegeven aan de inhuur van externe medewerkers?

  • Hoeveel externe medewerkers werken er op dit moment bij de bedrijfsvoering?

  • Wat heeft u tijdens de lopende CAO-periode gedaan/gaat u nog doen ter vermindering van de externe inhuur?

Herstelplan
Het is deze week een jaar geleden dat de politie-cao 2018/2020 werd afgesloten. Het kan dus geen kwaad om eens te inventariseren hoe het staat met een belangrijke doelstelling uit het gezamenlijke herstelplan van de werkgever en de bonden.

‘Het korps wil de inhuur van externen terugbrengen, zowel om financiële redenen, als ook met het oog op eigen kennisopbouw en continuïteit. Leidraad daarbij is de rijksbrede norm van maximaal 10 procent, die voor de politie zal worden berekend over de niet-operationele sterkte. Het streven is dat deze norm na het aflopen van de cao in 2021 zal worden gehaald.’

Stand van zaken
De signalen die de NPB uit zijn achterban ontvangt over de ontwikkeling van de externe inhuur zijn niet altijd even geruststellend. Onder andere onze leden bij DIV (Documentaire Informatie Voorziening) melden een onbalans in kansen voor extern ingehuurde medewerkers en zien te weinig ontwikkelingsmogelijkheden voor zittende medewerkers. Bekend is dat op termijn het werk bij DIV drastisch zal veranderen en het oude werk zal verdwijnen.

Zakelijke belangen?
Wat de NPB betreft moet er doelbewust geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van zittende collega’s. Dat kan door het inhuren van externe deskundigheid met als doel het overdragen van kennis en vaardigheden. Het is echter een ander verhaal als de externe deskundigen uitsluitend worden ingeschakeld om werkzaamheden uit te voeren. In dat geval hebben zij geen enkel belang bij het overdragen van kennis, aangezien dat hun kansen verminderd om zelf opnieuw te worden ingehuurd.

Leidinggevende taken?
Ook constateert de NPB dat extern ingehuurde medewerkers belast worden met leidinggevende taken. Leden melden dat deze mensen geen kennis hebben van (en soms ook geen boodschap hebben aan) de rechtspositie van de politie. Dit is onacceptabel.

In de eerstvolgende bijzondere commissie willen we dit soort zaken aan de kaak stellen, mede op basis van actuele informatie vanuit de achterban. Werk jij binnen het PDC? Laat ons dan vooral weten hoe het volgens jou staat met het terugdringen van de externe inhuur.

KLIK HIER om een e-mail te sturen naar Rianne Wisselink, de NPB-eenheidsbestuurder voor het ondersteunend personeel (Bedrijfsvoering/PDC).

Meer over:
CAO