3 mei 2019

NPB verheugd over aanpassingen Pro-Fit

De Politieacademie gaat de opzet en aanpak van de fitheidstoets Professioneel Fit op vier punten verbeteren, onder andere bij het roeien en het hardlopen. Dat gebeurt op basis van de eerste uitkomsten van een onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam, dat de Politieacademie op aandringen van de NPB heeft laten uitvoeren.

De Vrije Universiteit heeft de afgelopen maanden de onderdelen van de examenopdracht ProFit (500 meter roeien, squat, push-up, pull-up, sit-up, burpee en 1.600 meter hardlopen) uitgebreid bestudeerd op meetpretentie, normering, uitvoering en beoordeling. Dat heeft geleid tot een eerste deelrapportage met aanbevelingen. De Politieacademie heeft vandaag (vrijdag 3 mei) bekendgemaakt deze aanbevelingen over te nemen en de voorgestelde verbeteringen zo snel mogelijk te zullen doorvoeren.

  • Bij het roeien gaat de Politieacademie een normering gebruiken die niet alleen rekening houdt met leeftijd en geslacht maar ook met het gewicht van de student.
  • Studenten krijgen de keuze de hardlooptoets af te leggen in een buitenomgeving of op een hardloopband. In het laatste geval zullen weersomstandigheden en de hardloopondergrond minder van invloed zijn op de testresultaten.
  • De uitvoering van de sit-ups wordt meer gestandaardiseerd.
  • Bij de afname van alle toetsonderdelen zullen meer hulpmiddelen worden ingezet om een zo objectief mogelijke beoordeling door de examinatoren te realiseren.

Signalen serieus genomen
NPB-eenheidsbestuurder Politieacademie reageert tevreden: ‘De Politieacademie heeft onze signalen erg serieus genomen en geluisterd naar de wens van veel politiestudenten. Het werd steeds duidelijker dat de zorgvuldigheid van de aanpak en opzet van een aantal onderdelen van ProFit te wensen overliet. Met deze aanpassingen komt daar flink wat verbetering in en dat is alleen maar gunstig voor ons gemeenschappelijke doel: politiemensen motiveren om fit te zijn en daardoor zo veilig en gezond mogelijk hun werk te kunnen doen.’

Rechtshulp gaat door
NPB-eenheidsbestuurder Politieacademie: ‘De NPB is het afgelopen jaar op meerdere manieren in actie gekomen om oplossingen af te dwingen voor de onvrede onder de politiestudenten over de opzet en aanpak van ProFit. Op 15 oktober 2018 hebben we bijvoorbeeld met succes de aandacht van landelijke media op deze problemen gevestigd. Daarnaast voert de NPB meerdere rechtszaken voor gedupeerde studenten en beantwoorden we dagelijks de juridische vragen over ProFit die bij ons binnenkomen. Die rechtshulp gaat uiteraard onverminderd door.’

Politiestudenten kunnen via ‘It’s learning’ een samenvatting bekijken van de aanpassingen in ProFit. Heb je vragen over het bovenstaande? Neem dan vooral contact op met het NPB-studentenloket!