Meghan Burger Beleidsmedewerker NPB

Werkgeversmodules in de PZP

Een overgrote meerderheid van de politiemedewerkers is verzekerd bij de PolitieZorgPolis (PZP), die wordt uitgevoerd door CZ. Wat velen niet weten is dat onder de PZP ook zogenaamde werkgeversmodules zijn ondergebracht. Daar betalen verzekerden niet voor; ze komen volledig voor de rekening van de Nationale Politie.

Hoe zit dat? Om invulling te geven aan zijn zorgplicht en verantwoordelijkheid als werkgever heeft het korps in de loop der jaren een aantal medische voorzieningen in het leven geroepen. Die moeten eraan bijdragen dat collega’s die zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen zo snel mogelijk weer volop inzetbaar zijn. Er zijn nu drie werkgeversmodules: Fysiopol, Psychopol en Oncopol. De namen spreken redelijk voor zich. Fysiopol is gericht op de fysieke gesteldheid, Psychopol op de mentale gezondheid en Oncopol is voor collega’s die getroffen zijn door kanker.

Zorgaanbieders
Onder elke werkgeversmodule hangt een pool met zorgaanbieders (providers) die gespecialiseerd zijn in de politiesector. Allemaal hebben ze hun eigen expertise: de een is supergoed met blessures aan knieën, de ander een specialist in het behandelen van PTSS. En onder Oncopol werkt een organisatie genaamd Tegenkracht aan het mentaal en fysiek zo sterk mogelijk houden van kankerpatiënten – zowel gedurende als na hun behandeling. Tegenkracht zorgt voor afleiding tijdens het ziekteproces, maar bevordert ook dat collega’s deel blijven uitmaken van de maatschappij en het leven. Een fantastisch programma, waar al heel veel politiemensen baat bij hebben gehad.

Inschakelen
Heb je last van beroepsgerelateerde blessures of aandoeningen, dan kun je een beroep doen op een van de zorgaanbieders uit de werkgeversmodules. De leidinggevende of VGW-coördinator (Veilig en Gezond Werken) stuurt je door naar de bedrijfsarts en die verwijst je verder door. De voordelen zijn aantrekkelijk: nagenoeg geen wachttijd en totaal geen kosten. Je hoeft via deze constructie immers geen beroep te doen op je eigen zorgverzekering.

Onbekendheid
Waarom vertel ik dit? Omdat de werkgevermodules nog behoorlijk onbekend zijn. Sinds de oprichting van de Nationale Politie en het landelijk VGW-team worden bedrijfsartsen, VGW-coördinatoren en maatschappelijk werkers goed geïnformeerd, maar voor die tijd was dat wel anders. En ook nu nog bereikt deze informatie de leidinggevenden en de medewerkers onvoldoende. Als gevolg daarvan vindt nog te vaak geen of een te late doorverwijzing plaats naar de bedrijfsarts en daarna naar een zorgaanbieder onder de werkgeversmodules.

Om daar verbetering in te brengen ben ik sinds kort namens de NPB aangesloten bij een overleg over de werkgeversmodules. Ik pleit ervoor leidinggevenden en medewerkers proactief te infomeren en denk mee over nieuwe providers die een aanvulling kunnen zijn op de bestaande.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Mail dan naar info@politiebond.nl of stel je vraag via de NPB-app!

Meer over:
Rechtspositie