7 december 2018

NPB-themadag Ver-ander jezelf

In vakbondsmuseum De Burcht in Amsterdam vond op vrijdag 16 november – de Internationale Dag van de Verdraagzaamheid – de NPB-themadag Ver-ander jezelf plaats. Sprekers deelden hun indrukwekkende verhalen over conflict, diversiteit en verandering. Johan van Essen was erbij en maakte het onderstaande verslag.

De naam van de themadag stond voor het gegeven dat je soms moet veranderen om de ander te zien staan. Elke spreker maakte een heftige verandering mee die leidde tot een nieuwe kijk op het leven en andere mensen. Zo sprak Boris Dittrich over zijn coming-out en de reacties daarop, in een tijd waarin homo’s, nog meer dan nu, slachtoffer waren van bijgeloof en stigmatisering. Boris bracht zijn verhaal openhartig maar met de nodige humor.

Joseph Oubelkas (foto hierboven) vertelde over zijn vijf jaar lange gevangenschap in vier Marokkaanse gevangenissen. Hoewel zijn verhaal doorspekt was met luchtige opmerkingen bezorgde het flink wat aanwezigen een brok in de keel. Zo eerlijk vertelde hij over de barre omstandigheden in de gevangenissen en de brieven die hij kreeg van zijn moeder.

Sheila Ramautarsing vertelde over de door haar ontwikkelde Wij, Zij & Ik-methodiek, bedoeld om mensen ervan bewust te maken dat ze zelf de sleutel tot verandering zijn. Shielta is tevens auteur van het boek ‘De kracht van Zijn wie je bent’.

Tijdens een paneldiscussie sneden Bob Hoogenboom, bijzonder hoogleraar Politiestudies en Veiligheidsvraagstukken, bondssecretaris Nine Kooiman en Amin Michel, eigenaar van adviesbureau Inclusion4Diversity, de acceptatie van diversiteit binnen de politie aan. Ze bespraken wat het korps en de NPB daaraan kunnen bijdragen. Juist in een tijd van maatschappelijke en culturele polarisatie is het belangrijk dat een organisatie als de politie zichtbaar divers is en aansluiting vindt bij alle inwoners van Nederland.

Cipier Adrie de Herdt vertelde over zijn ervaringen in de Bijlmerbajes en dominee Geertje Zomer over haar werk als vertrouwenspersoon bij de politie. De dag werd afgesloten door Otion, een multidisciplinair performer, choreograaf en singer-songwriter. Met zijn gesproken woord, ergens tussen dichten en rappen in, vatte hij de themadag samen. Een indrukwekkend optreden dat mensen ademloos achterliet.

Meer over:
Scholing