28 juni 2024

NPB-themadag Medezeggenschap bij de politie

In 2025 houden alle eenheden van de Nationale Politie verkiezingen voor een nieuwe ondernemingsraad. Ook dit keer zal de NPB een steentje bijdragen aan de kwaliteit van de personeelsvertegenwoordigers waarop dan gestemd kan worden. Het startschot daarvoor geven we op dinsdag 10 SEPTEMBER met de themadag Medezeggenschap binnen de politie op het NPB-hoofdkantoor in Baarn.

Het is de bedoeling om voortaan vier van deze bijeenkomsten per jaar te houden. De themadag op 10 september is nog alleen bedoeld voor collega’s die momenteel op basis van een NPB-lijst deel uitmaken van een OR en/of de Centrale Ondernemingsraad en/of binnen de NPB actief zijn als afdelingsbestuurder.

Naar verwachting wordt op 1 oktober de fusie van de NPB en de ANPV bekrachtigd  door de algemene ledenvergaderingen van beide bonden. Op de OR-themadagen daarna zijn uiteraard ook de collega’s welkom die op basis van een ANPV-lijst binnen de medezeggenschap actief zijn.

De digitale aanmelding voor 10 september is geopend!

Invloed op de bedrijfsvoering
Het investeren in goede personeelsvertegenwoordigers op de OR-zetels is een van de manieren waarop de NPB de belangen van zijn leden behartigt. Een investering die de moeite waard is, want een OR kan invloed uitoefenen op besluiten van de werkgever die buiten de strikte arbeidsvoorwaarden vallen – en dus buiten de officiële invloedssfeer van een vakbond.

Het gaat dan vaak om zaken die te maken hebben met de bedrijfsvoering. Ook die kunnen erg bepalend zijn voor het werkplezier van NPB-leden. In het groot kun je dan denken aan reorganisatieplannen en in het klein aan bijvoorbeeld de kwaliteit van het toiletpapier.

Uit het goede hout gesneden
Het is dus niet zo raar dat de NPB zich als vakbond inspant voor een kwalitatieve medezeggenschap. Het is ook voor zijn leden van belang dat een OR bestaat uit collega’s die uit het goede hout gesneden zijn om met de werkgever te beraadslagen over nieuwe plannen en beleidsvoornemens. Collega’s met de nodige kennis van zaken, de juiste motivatie en een goed werkend moreel kompas.

Relevante informatie
Maar de betrokkenheid van de NPB bij de medezeggenschap gaat nog verder. Ook tijdens een OR-periode streeft de NPB naar regelmatige afstemming met ‘zijn’ OR-leden. Beide partijen zijn voor elkaar immers relevante informatiebronnen over de ontwikkelingen op de werkvloer.

Uiteraard respecteert de NPB daarbij dat OR-leden democratisch gekozen vertegenwoordigers zijn, die worden geacht hun uiteindelijke beslissingen ‘zonder last of ruggespraak’ te nemen. Dat neemt niet weg dat het op tijd uitwisselen van kennis, ervaringen en argumenten de besluitvorming binnen de medezeggenschap op een hoger niveau kan brengen.

Ben jij momenteel op basis van een NPB-lijst actief binnen een OR en/of binnen de Centrale Ondernemingsraad en/of ben je afdelingsbestuurder binnen de NPB? Meld je dan vandaag nog aan voor de eerste themadag Medezeggenschap bij de politie!

KLIK HIER om je aan te melden voor dinsdag 10 september.