29 maart 2019

NPB-succes in ProFit-zaken

Tientallen politiestudenten hebben zich de afgelopen maanden bij de NPB gemeld met (hulp)vragen over de conditietest Professioneel Fit. Dat kan ertoe leiden dat een NPB-jurist namens een student een procedure aanspant bij de Beroepscommissie van de Politieacademie. Die zaken winnen we tot nu toe vier van de vijf keer.

ProFit is een extra conditietoets, bestaande uit squats, push-ups, sit-ups, burpees, pull-ups, 500 meter roeien en 1.600 meter hardlopen. Het bijbehorende eisenpakket werd begin 2016 door de Politieacademie aan de opleiding toegevoegd om studenten ertoe aan te zetten minstens drie keer per week te sporten.

Haalbare sporttest
Een doelstelling die de NPB natuurlijk onderschrijft, want lichamelijk fitte politiemensen zijn ook mentaal weerbaarder. Maar dat streven moet dan wel gepaard gaan met een fatsoenlijke en haalbare sporttest. Sinds de invoering van ProFit zijn op ons aandringen al meerdere aanpassingen doorgevoerd, zowel om de blessurerisico’s te verlagen als om de redelijkheid van de eisen te verhogen (verschillende eisen voor verschillende leeftijden bijvoorbeeld).

Normtijden te scherp
Maar anno 2019 zijn er nog steeds getalenteerde studenten die een politieloopbaan dreigen mis te lopen doordat ze één onderdeel van ProFit niet (kunnen) halen. Wat de NPB betreft komt dat onder andere doordat de gestelde normtijden te scherp zijn en er binnen de Politieacademie met verschillende maten wordt gemeten.

VU-onderzoek
Op aandringen van de politiebonden heeft de Politieacademie een onafhankelijk onderzoek naar ProFit laten instellen door de Vrije Universiteit in Amsterdam. De resultaten hiervan zullen medio april bekend gemaakt worden en daar wachten wij met smart op.

NPB-juristen in actie
In de tussentijd verdedigen de NPB-juristen met veel succes de belangen van gedupeerde politiestudenten, bijvoorbeeld door procedures te voeren bij de Beroepscommissie van de Politieacademie. Recentelijk speelden daar zaken over het belang van gelijkwaardige examenomstandigheden (hardlopen op de openbare weg in plaats van op de atletiekbaan) en het zorgvuldig doorverwijzen (naar het Medisch Revalidatiecentrum in Doorn) van studenten die een ProFit-onderdeel niet kunnen halen vanwege een lichamelijke beperking of blessure. In vier van de vijf zaken werd de NPB in het gelijk gesteld. Een fantastisch resultaat waardoor collega’s waarin flink is geïnvesteerd binnenboord blijven!

Heb jij een (hulp)vraag over ProFit? Neem dan contact op met het studentenloket, de NPB-bestuurder voor de Politieacademie.