18 december 2020

NPB stopt met papieren bondsblad

Dit weekend verschijnt het kerstnummer van het NPB-ledenmagazine. Een bijzondere editie, want met ingang van 2021 stopt de NPB na 76 jaargangen met het uitgeven van een papieren blad om zijn leden te informeren over het doen en laten van de bond. In november hebben het hoofdbestuur en de bondsraad besloten op deze manier geld vrij te maken voor een investering in communicatie met de leden via ‘innovatieve media’ zoals Instagram, vlogs en filmpjes.

Als uitsmijter zijn dit keer op de achterpagina (‘De laatste pagina’) vijf creatieve/spraakmakende/mooie covers uit de afgelopen 21 jaar te zien. Een persoonlijke keuze van opmaker Ron Rutten en eindredacteur Dick Harte, die het blad sinds 1 januari 2000 samen produceerden voor de NPB – in totaal 189 edities plus zeven studentenspecials.

  • Daarnaast ook in dit laatste papieren bondsblad weer veel informatie, onder andere over het NPB-belastingnetwerk in 2021 en de voordelige ARAG Veiligheidspolis die in januari wordt gelanceerd voor NPB- en ACP-leden (aanvullende rechtshulp bij privéproblemen).
  • Bovendien achtergrondverhalen over de opvang van verwarde personen door de politie, de onacceptabele ruimte voor willekeur bij VIK-onderzoeken en de afwerking van het nieuwe loopbaanbeleid voor generalisten.
  • We bespreken het verloop en de gevolgen van drie NPB-rechtszaken (dienstongeval tijdens het voetballen, compensatie voor RPU-verslechtering en erkenning OVW-rechten Intelligence-personeel).
  • OR-voorzitter Els Megelink (eenheid Oost-Nederland) vertelt over haar ervaringen in de medezeggenschap en de kwaliteiten waarover een goede personeelsvertegenwoordiger moet beschikken om effectief invloed uit te oefenen op de bedrijfsvoering.
  • Tot slot presenteren we de politieplannen voor de komende jaren van de zeven grootste politieke partijen in de Tweede Kamer, zoals aangetroffen in hun programma’s voor de verkiezingen in maart 2021. Zij worden afgezet tegen de twaalf politieke ingrepen die volgens de NPB de komende jaren nodig zijn om van de Nationale Politie alsnog een succes te maken, samengevat in het Panorama Politie 2025 van de NPB – een document dat uiteraard bijtijds is toegestuurd aan alle politieke partijen.
  • Speciale vermelding verdient ook onze grote kerstpuzzel, speciaal voor de NPB gemaakt door Paul van Kampen van PIPuzzels, met ook dit keer een creatieve gelukwens voor het nieuwe jaar als oplossing.