31 oktober 2017

'Rutte III laat politie in eigen sop gaar koken'

De NPB vindt het onbegrijpelijk dat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst’ geen serieuze investeringen zijn afgesproken om van de Nationale Politie alsnog een gezonde organisatie te maken. Dat heeft bondsvoorzitter Jan Struijs de fracties in de nieuwe Tweede Kamer en het nieuwe kabinet in een brief laten weten. Woensdag en donderdag debatteert de Kamer met het nieuwe kabinet over zijn beleidsplannen voor de komende jaren.

Struijs: ‘Iedereen is het er zo langzamerhand over eens dat het korps in 2013 overhaast en met onvoldoende budget in het leven is geroepen. Laat de politiek nu opnieuw een kans voorbijgaan om de negatieve gevolgen daarvan te herstellen? Waarom hebben de coalitiepartners niet gezorgd voor financiële ruimte om de politie te voorzien van eersteklas ICT-voorzieningen, een goede bewapening/uitrusting, voldoende training/opleiding en contact met de burgers en last but not least een verantwoord personeelsbeleid?’

In zijn brief gaat de NPB uitgebreid in op de belangrijkste knelpunten waar het nieuwe kabinet van wegkijkt: een structureel tekort aan uitvoerende medewerkers, zowel in de basispolitiezorg als in de opsporing, en het stukje bij beetje volledig wegbezuinigen van de speciale uittredingsmogelijkheden voor politieambtenaren met tientallen ‘zware’ dienstjaren achter de rug.

Noodzakelijke ingrepen
Alleen al voor het realiseren van een verantwoord personeelsbeleid (voldoende medewerkers en een fatsoenlijke uitstroomregeling) had het politiebudget blijvend veel meer verhoogd moeten worden dan nu in het regeerakkoord is afgesproken. Daarnaast is de tijd meer dan rijp voor een aantal kostbare ingrepen om van de Nationale Politie (alsnog) het doelmatige en eigentijdse korps te maken dat de burger ooit door minister Opstelten is beloofd.

  • De invoering van up to date ICT-voorzieningen;
  • Een doortastend innovatiebeleid;
  • Opwaardering van de trainings- en opleidingsfaciliteiten.

Klik hier voor de volledige tekst van de NPB-reactie op het regeerakkoord!

Meer over:
CAO
Pensioen