29 juni 2024

NPB roept landelijke algemene ledenvergadering uit

Op dinsdag 1 oktober houdt de NPB zijn jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV). Uit het hele land komen dan vertegenwoordigers van de NPB-leden bij elkaar om met het hoofdbestuur het functioneren en de prestaties van de bond te bespreken. Wil jij namens de NPB-leden in jouw politie-eenheid aan deze dag deelnemen? Wees welkom en meld je aan! De precieze locaties van de ALV volgen later.

* De foto's bij dit artikel zijn gemaakt tijdens de ALV 2023 door Ron Rutten.

--------------------------------------------------

Belangrijk onderwerp op de agenda van de ALV 2024 is het voorgenomen samengaan van de twee politiebonden NPB en ANPV. Afgesproken is dat dit fusieproces op 1 januari 2025 moet zijn afgerond.

Volgens de statuten van de NPB is voor zo’n fusie de uitdrukkelijke instemming van een algemene ledenvergadering vereist. Dat wil zeggen: op 1 oktober moet het fusievoorstel met minstens twee derde (66 procent) van de stemmen worden aangenomen. Op de voorliggende tekst kunnen geen amendementen worden ingediend; de ANPV stemt die ochtend op een eigen ALV over hetzelfde voorstel.

Eigentijds en toekomstgericht
Aan het begin van de middag voegen de deelnemers aan de ANPV-vergadering zich bij hun collega’s van de NPB. Voorafgaand aan een borrel en diner om de fusie te vieren zal de middag gebruikt worden om met elkaar te discussiëren over de eigenschappen en kwaliteiten waarover een eigentijdse en toekomstgerichte politiebond moet beschikken.

Het is de bedoeling dat deze discussies bruikbare bouwstenen opleveren voor het NPB-beleidsplan 2025/2026. Het streven is dan ook die middag zoveel mogelijk concrete voorstellen voor verbeteringen van het huidige beleid, de huidige inrichting en/of de huidige ambities van de NPB ter bespreking op tafel te leggen.

Kom ook meepraten!
Wil jij op 1 oktober meepraten over het beleid van de NPB de komende jaren, fysiek meestemmen over de fusie met de ANPV en kennismaken of bijpraten met andere collega’s binnen de club?

Meld je dan bij het bestuur van je NPB-afdeling aan als kandidaat-congresganger met stemrecht. Dat kan heel simpel door via een van onderstaande links een mailtje te sturen.

Graag tot ziens!

----------------------------

Aanmelden voor de ALV (ledenvertegenwoordiger met stemrecht)

Meer over:
Vereniging