23 juli 2018

NPB breidt rechtshulp RPU-gedupeerden uit

De NPB heeft besloten ook juridisch in actie te komen voor collega’s tussen de 55 en 58 die zich door de RPU-brief van de werkgever uit mei 2018 gedwongen voelen hun gebruik van de Regeling Partiële Uittreding volledig of tijdelijk stop te zetten. Eerder is al gemeld dat de NPB klaar staat om in bezwaar te gaan voor alle collega’s tussen 55 en 58 die gewoon doorgaan met de RPU en daardoor minder pensioen opbouwen.

De Belastingdienst laat het korps namelijk geen andere keuze: collega’s die een paar uur minder per week werken op basis van de RPU moeten met terugwerkende kracht gekort worden op hun pensioenopbouw als ze op 1 januari 2018 nog geen 58 jaar waren. (RPU-deelname is mogelijk vanaf 55 jaar.) Er zijn twee manieren om deze vermindering van de pensioenopbouw te voorkomen of te beperken.

  • Op 1 januari 2018 uit de RPU stappen of afzien van deelname. Het korps is met de politiebonden overeengekomen dat RPU-deelnemers die op 1 januari 2018 nog geen 58 jaar oud waren eenmalig de kans krijgen om hun RPU met terugwerkende kracht tot 1 januari terug te draaien.
  • De deelname aan de RPU tijdelijk onderbreken. De Belastingdienst heeft bepaald dat die onderbreking minstens zes maanden moet duren.

De NPB heeft geconcludeerd dat het ook de moeite waard kan zijn om voor deze leden juridisch in actie te komen, om te beginnen door een bezwaarprocedure te starten. Ook blijvend of tijdelijk uit de RPU (moeten) stappen brengt namelijk schade met zich mee. De geschapen verwachting dat je minder zou kunnen werken valt immers abrupt in gruzelementen.

Ben jij een NPB-lid tussen de 55 en 58 die op basis van de RPU-brief van de werkgever uit mei 2018 zijn RPU-deelname volledig of tijdelijk heeft stopgezet en wil jij je aansluiten bij onze RPU-bezwaarprocedure? Stuur dan de korpsbrief uit mei over de verminderde pensioenopbouw en de mogelijke keuzes naar onze afdeling Individuele Belangenbehartiging. Vermeld in je e-mail duidelijk welke keuze je hebt gemaakt.

-----------------------

RPU stopzetten?
Een veelgestelde vraag is ook of je na het geheel of gedeeltelijk stopzetten van de RPU in een latere fase opnieuw een aanvraag kunt indienen. Het antwoord is JA. De NPB heeft dat in het overleg met de werkgever afgedwongen. Via Youforce kun je vanaf of na je 58-ste opnieuw RPU opnieuw aanvragen en dan is in ieder geval het voormalige aantal RPU-uren gegarandeerd. Mocht je op dit punt toch tegen problemen aanlopen, dan horen we dat graag.

CAO-overleg
De NPB krijgt ook vragen van leden die opgevangen hebben dat de RPU ter discussie zou staan tijdens de CAO-onderhandelingen. Dat is absoluut niet het geval. Zoals bekend is afgesproken dat het verlofsparen (LFU-regeling) vanaf juli 2019 wordt ingevoerd. Daardoor is ook het voortbestaan van de RPU gegarandeerd voor de collega’s die daar op basis de LFU-regeling aanspraak op behouden.

Doorgaan met RPU
Volledigheidshalve: aan de RPU-deelnemers tussen de 55 en de 58 jaar die doorgaan met de RPU zal de werkgever dit najaar voor het eerst de verminderde pensioenpremie betalen. Naar verwachting zal dat niet eerder zijn dan in november of december. Wil je dat de NPB daartegen namens jou bezwaar aantekent? Stuur dan te zijner tijd een kopie van je eerste salarisstrook waarop minder pensioenpremie is ingehouden EN van je RPU-toekenningsbesluit naar onze afdeling IBB.