18 januari 2021

NPB pleit voor extra ondersteuning werkende ouders

De FNV heeft, mede namens de NPB, een dringende oproep gedaan aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om werkende ouders te ondersteunen met coronaverlof of een coronafonds. Zo worden ouders ontlast die in de knel komen vanwege de combinatie van werk- en zorgtaken voor hun kinderen.

Vanwege de verlengde lockdown en de sluiting van de scholen en kinderdagverblijven wordt de druk op ouders steeds groter. Zij moeten én hun werk én de begeleiding bij het thuisonderwijs en de zorg voor hun kinderen combineren. Dat is in een steeds groeiend aantal situaties niet te doen.

Daarom hebben de vakcentrales FNV, CNV en VCP, mede namens de Nederlandse Politiebond, in een brief een oproep aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Kamercommissie gedaan om met een oplossing te komen. Verschillende andere landen hebben inmiddels maatregelen getroffen om ouders te ontlasten. Ondanks druk van de vakbonden heeft de Nederlandse regering dat tot nu toe niet gedaan. Met deze brief doen wij een indringende oproep dat alsnog te doen.

Coronaverlof
Een ruimhartig betaald verlof voor werknemers met zorgtaken gedurende de periode dat scholen en kinderopvang dichtzijn kan werknemers ontlasten en er voor zorgen dat werknemers thuisblijven. Zo worden ook reisbewegingen voorkomen.

Coronafonds
Een door de overheid gevuld coronafonds kan eveneens uitkomst bieden. Dit als tegemoetkoming aan (alleenstaande) ouders met kinderen die door bovengenoemde sluiting van scholen en kinderopvangcentra in de knel komen bij het combineren van hun werk met de zorg voor hun kinderen thuis.

Quarantaine
Een vorm van coronaverlof of een coronafonds kan ook gebruikt worden om werkgevers tegemoet te komen, wanneer werknemers in quarantaine moeten en niet naar het werk kunnen komen. Ook hiervoor is het noodzakelijk dat er een oplossing komt, zodat werknemers zich niet onder druk gezet voelen om toch naar het werk te gaan.

Gezien de grote druk op werkende ouders, is het noodzakelijk dat het kabinet snel met maatregelen komt om werkende ouders te ontlasten en te voorkomen dat zij uitvallen. Het kabinet heeft met de NOW en de TVL laten zien dat de regering in staat is om op korte termijn met werkbare regelingen te komen. Als de politieke wil er is, moet het lukken om een regeling te ontwikkelen die werkende ouders tegemoet komt.

Meer over:
Corona