29 juli 2021

NPB zoekt OR-kandidaten!

In november 2021 vinden in alle eenheden binnen de Nationale Politie verkiezingen plaats voor een nieuwe ondernemingsraad. Dat is de plek waar de werkgever met vertegenwoordigers van het personeel plannen ontwikkelt en bespreekt om het reilen en zeilen van de organisatie (de bedrijfsvoering) te verbeteren. Zoals gebruikelijk steunt de NPB deze verkiezingen door het organiseren van lijsten met uitstekende kandidaten uit zijn achterban.

Medezeggenschap
De ondernemingsraad is bedoeld als een manier om bestuurder serieus rekening te laten houden met de ideeën van medewerkers over hoe het werk het beste uitgevoerd kan worden. Om dat mogelijk te maken geeft de Wet op de ondernemingsraden (Wor) een OR allerlei bevoegdheden om voor ideeën van medewerkers formeel aandacht te vragen, besluiten van bestuurders uit te lokken, besluiten te beïnvloeden op basis van zijn adviesrecht of besluiten te blokkeren op basis van zijn instemmingsrecht.

Varkentjes wassen
Is daar per se een ondernemingsraad voor nodig? Het antwoord is ronduit ja. Maar al te vaak bestaat er nogal een kloof tussen de opvattingen van het management over de meest wenselijke inrichting van het arbeidsproces en het oordeel van de mensen die geacht worden feitelijk de varkentjes te wassen. Door overleg met een ondernemingsraad kunnen deze twee werelden bij elkaar worden gebracht.

Een ondernemingsraad is dan ook niet alleen een praatclub – hoewel er wel vaak overlegd moet worden om tot goede resultaten te komen. Het is ook een presteerclub en wel om de volgende vijf redenen.

  • OR-leden worden geacht relevante contacten te onderhouden met de collega’s die het werk uitvoeren en te maken krijgen met ingrijpende maatregelen binnen de organisatie.
  • Een OR verzorgt zijn eigen administratie, waaronder het maken van verslagen van overleg met bestuurders en het schrijven van adviezen aan de bestuurder.
  • Een OR oriënteert zich actief op de toekomstige richting van de organisatie en de mogelijke rechtspositionele ontwikkelingen, bijvoorbeeld door het organiseren van thematisch overleg over innovatie en onderwerpen op het gebied van Veilig en Gezond Werken (VGW) of Human Resource Management (HRM).
  • Een OR houdt in de gaten dat bestuurders op tijd werk maken van het houden van evaluaties en andere afgesproken initiatieven en trekt daarover indien nodig aan de bel.
  • Voor OR-leden is een periode in de medezeggenschap een prima gelegenheid om te werken aan persoonlijke leerdoelen.

Al met al is de Ondernemingsraad een zeer dynamische omgeving waar je je niet snel zult vervelen en een stevige bijdrage kunt leveren aan een gezonde ontwikkeling van de organisatie en het welbevinden van je collega’s.

Nieuwsgierig geworden? Meer weten?Jezelf kandidaat stellen voor een OR namens de NPB? Neem vrijblijvend contact op met NPB-eenheidsbestuurder Rianne Wisselink!