9 februari 2018

NPB opent meldpunt overgang AT/executief

Goed nieuws van de werkgever op het intranet van het korps! Hij gaat zowaar beginnen met het uitvoeren van het met de bonden afgesproken overgangsbeleid voor AT-medewerkers die tijdens de reorganisatie zijn geplaatst in een uitvoerende functie. De meesten van hen zitten al geruime tijd te smachten naar de opleidingen die ze nog moeten volgen om alle onderdelen van hun nieuwe werk te mogen doen.

In het tijdperk van de regiokorpsen (1993-2012) ontstond binnen de Nederlandse politie een wildgroei van duizenden functies, met allerlei mengvormen van uitvoerende (executieve) en ondersteunende functies (administratief-technisch/AT). Het Landelijk Functiegebouw Nationale Politie (LFNP) moest met slechts 92 functies voor een nieuwe start zorgen.

Niet volledig gekwalificeerd
Tijdens de overgang van de oude naar de nieuwe situatie werd vastgesteld dat het werk van bepaalde AT-medewerkers het meest overeenkwam met een LFNP-functie in het domein uitvoering. Door het afgesproken plaatsingsbeleid zouden deze collega’s op basis van deze ‘matching’ de overstap mogen maken naar de betreffende functie met een ‘executief’ karakter. Praktisch probleem daarbij kon zijn dat deze collega’s (nog) niet over alle benodigde kwalificaties beschikten om de nieuwe LFNP-functie volledig te kunnen uitoefenen.

Opleidingen
Eind 2015 spraken de korpsleiding en de bonden af dat voormalige AT-medewerkers ook geplaatst mogen worden in een uitvoerende LFNP-functie waarvan ze slechts een deel kunnen verrichten. Uiteraard moeten de werkgever en de collega er dan wel voor zorgen dat zo snel mogelijk volledige inzetbaarheid mogelijk wordt door het alsnog volgen en met succes afronden van de benodigde opleiding(en).

Weinig voortvarend
Helaas toonde de werkgever zich de afgelopen anderhalf jaar weinig voortvarend. Steeds meer leden meldden zich de afgelopen tijd bij de NPB met de wens de basisopleiding te kunnen volgen of duidelijkheid te krijgen over de werkzaamheden waarvoor ze wel konden worden ingezet zolang ze niet aan de aanstellingseisen voldeden.

Weinig plekken
Het is fijn dat het korps nu heeft gemeld werk te gaan maken van het overgangsbeleid. Maar tegelijkertijd is natuurlijk bekend dat de opleidingsplekken op de Politieacademie schaars zijn, dat de verwachtingen en wensen op de werkvloer uiteenlopen en dat de werkgever in dit traject meerdere afwegingen moet maken als het gaat om de beperkte inzetbaarheid.

De NPB is dan ook erg benieuwd naar de ervaringen van leden met de uitvoering van het overgangsbeleid. Geef je ervaringen door aan het MELDPUNT OVERGANGSBELEID.

Meer over:
Rechtspositie