1 juni 2018

NPB op de bres voor RPU-gedupeerden

De NPB wil dat de huidige RPU’ers onder de 58 jaar compensatie krijgen voor de korting op hun pensioenopbouw die op last van de Belastingdienst vanaf 1 januari 2018 uitgevoerd moet worden. De bonden zijn daarover in gesprek met de werkgever, maar voor alle zekerheid zal de NPB ook bezwaarprocedures starten voor leden die op 1 januari 2018 jonger waren dan 58 en in hun RPU-toekenningsbesluit de garantie van 100% pensioenopbouw hebben staan.

Zoals in januari gemeld heeft de Belastingdienst besloten geen uitzondering voor politieambtenaren te maken als het gaat om de fiscale spelregels bij collectieve regelingen voor deeltijdpensioen. Een van die spelregels betreft de pensioenopbouw over de uren dat iemand op basis van zo’n regeling minder gaat werken. In het geval van de Regeling Partiële Uittreding (RPU) bij de politie bijvoorbeeld worden die uren half doorbetaald. Met de bonden is afgesproken dat dit voor de pensioenopbouw niet uitmaakt; daarvoor blijven de RPU-uren gelden als volledig gewerkte uren.

Hooguit tien jaar lang
De Belastingdienst heeft echter bekend gemaakt vanaf 1 januari 2018 strikt de hand te gaan houden aan de fiscale eis dat volledige pensioenopbouw tijdens deeltijdpensioen beperkt moet blijven tot een periode van tien jaar voorafgaand aan de pensioenrichtleeftijd. Dat is de leeftijd die de pensioenfondsen bij hun berekeningen moeten aanhouden als het startpunt van de pensioenuitbetalingen. Deze tien jaren-eis had nooit voor problemen gezorgd bij de bestaande regelingen voor deeltijdpensioen, tot het kabinet Rutte II besloot de pensioenrichtleeftijd te verhogen naar 68 jaar.

Die verhoging is nu een feit en op grond daarvan heeft de Belastingdienst de Nationale Politie het volgende duidelijk gemaakt.

  • Sinds 1 januari 2018 mag deelname aan de RPU alleen voor politiemedewerkers van 58 jaar en ouder gepaard gaan met pensioenopbouw over het volledige salaris.
  • Begin je op eerdere leeftijd met deelname aan de RPU (officieel kan dat vanaf 55 jaar), dan bouw je over de inhouding op het salaris geen pensioen meer op. Dit werkt jaarlijks door tot aan het moment van pensioneren. Voorbeeld: iemand gaat dit jaar vanaf zijn 55-ste 11 procent minder uren werken, dan mag over 5,5 procent van deze uren geen pensioenopbouw meer plaatsvinden. Bij een salaris op het maximum van schaal 8 scheelt dat ongeveer € 50 pensioenopbouw per jaar. Werk je nog tien jaar bij de politie, dan scheelt dat je dus € 500 aan pensioenopbouw. Dat komt neer op ruim € 15 netto pensioen minder per maand. (KLIK HIER voor meer rekenvoorbeelden.)
  • Je kunt de vermindering van je pensioenopbouw beperken door je RPU-deelname tijdelijk te onderbreken. De Belastingdienst heeft bepaald dat dat minstens een periode van zes maanden moet zijn.
  • Ben je na je 58-ste RPU-deelnemer geworden, dan kun je je aantal RPU-uren desgewenst gewoon uitbreiden. Deze mogelijkheid wordt door de tien jaren-eis niet geraakt.
  • Aan de opgebouwde pensioenrechten vóór 2018 wordt niet getornd.

Gevolgen RPU-deelnemers <58 jaar
Het korps is met de politiebonden overeengekomen dat RPU-deelnemers die op 1 januari 2018 nog geen 58 jaar oud waren eenmalig de keuzemogelijkheid krijgen om hun RPU met terugwerkende kracht tot 1 januari terug te draaien.

Er is een overgangsafspraak gemaakt voor collega’s die vóór 1 juli van dit jaar 58 jaar worden. Zij kunnen (nadat ze zich eerst vanaf 1 januari 2018 hebben afgemeld) vanaf de maand van hun verjaardag weer met RPU gaan zonder verlies van pensioenopbouw. De Belastingdienst is ermee akkoord gegaan om voor deze collega’s een kortere ‘inloopperiode’ te laten gelden. Voor de overige huidige deelnemers die op 1 januari jonger dan 58 waren geldt voor het herstel van hun pensioenopbouw de vereiste RPU-onderbreking van minstens zes maanden.

Collega’s die tot de genoemde doelgroep behoren hebben inmiddels van het korps een persoonlijke brief ontvangen met de informatie die in hun specifieke situatie van belang is.

NPB-bezwaarschrift
De arbeidsvoorwaardelijke afspraken over RPU zijn niet gewijzigd. Bij de introductie van de RPU is afgesproken dat er volledige pensioenopbouw blijft plaats vinden ondanks de inhouding op het salaris. Door de opstelling van de Belastingdienst hoeft de werkgever voor de gedupeerde RPU-deelnemers minder pensioenpremie te betalen. Wat de NPB betreft moet de werkgever dat geld inzetten om deze collega’s financieel te compenseren. Hierover wordt momenteel gesproken met de werkgever, maar voor alle zekerheid zal de NPB ook bezwaarprocedures starten voor leden die op 1 januari 2018 jonger waren dan 58 en in hun RPU-toekenningsbesluit de garantie van 100% pensioenopbouw hebben staan.

Bij de salarisbetaling van november of december zal voor het eerst de verminderde pensioenpremie worden betaald. Leden die een toekenningsbesluit van 100% pensioenopbouw hebben en per 2018 minder pensioen opbouwen kunnen te zijner tijd desgewenst de betreffende salarisstrook opsturen naar de juridische afdeling van de NPB, samen met het toekenningsbesluit van 100%. Op basis van deze documenten kunnen wij dan bezwaar voor je aantekenen.

Meer over:
Rechtspositie