Rianne Wisselink NPB-eenheidsbestuurder

NPB-meldpunt flexibele werkplek

Op een aantal afdelingen binnen de Nationale Politie is het inmiddels heel gewoon: een of meer dagen per week je werk doen vanuit huis of op een politielocatie dichter bij huis dan je officiële werkplek. Op veel afdelingen is deze vorm van flexibele inzet echter nog steeds onbespreekbaar. Vooral collega’s in de bedrijfsvoering zijn daar de dupe van.

En dat terwijl de voordelen van Het Nieuwe Werken (zoals inzet op wisselende plekken of tijden ook wel genoemd wordt) voor deze collega’s het grootst zijn. Met name binnen de bedrijfsvoering is een reistijd van drie uur per dag geen uitzondering. Met soms flinke uitschieters naar boven. Voor zowel de werkgever als de werknemers kan Het Nieuwe Werken dus tot een flinke verlaging van de reiskosten leiden. Volop ruimte voor win-winsituaties!

Presentie-eis
Desondanks wordt op de drie locaties van het Politiedienstencentrum door veel afdelingen nog steeds geëist dat werknemers minimaal drie dagen per week ‘op kantoor’ zijn. Het is bekend dat deze locaties (in Rotterdam, Eindhoven en Zwolle) voor menigeen niet naast de deur liggen. Een heen-en-weergereis met een flinke rekening voor werknemer en werkgever is het gevolg.

Controledwang
Aanvankelijk werd deze presentie-eis vaak verdedigd met het argument dat een stevige bezetting onontbeerlijk was bij het op poten zetten van de nieuwe ondersteunende afdelingen. Drie jaar na de start van de personele reorganisatie binnen de Nationale Politie heeft dat argument zijn kracht verloren. Op dit moment getuigt deze eis vooral van een stijl van leidinggeven die gebaseerd is op directe controle.

Professionele ruimte
De NPB spreekt collega’s die alle ruimte krijgen om het werk zelf in te delen en te bepalen waar het gedaan wordt. Helaas spreken we ook heel veel ondersteunende medewerkers die zich als kleine kinderen behandeld voelen. Van het toiletbezoek tot de pauzes – alles wordt gecontroleerd. En dat terwijl de werkgever zich principieel heeft uitgesproken voor een stijl van leidinggeven waarin respect voor de kwaliteiten van de professional centraal staan!

Niet uit te leggen
De praktijk is helaas weerbarstig. Op grond van het officiële beleid kan plaats-onafhankelijk werken alleen geweigerd worden als de betreffende functie het niet toelaat. Ik denk dan gelijk aan de baliemedewerker die gebonden is aan de openingstijden van een kantoor/bureau. Niet uit te leggen vind ik de gesignaleerde verschillen tussen servicedesks. Of het gaat om HRM, facilitair of ICT: de collega’s nemen allemaal de telefoon op om een vragensteller zo goed mogelijk te helpen. Waarom kan de collega bij de servicedesk ICT gebruik maken van Het Nieuwe Werken en biedt de servicedesk facilitair daartoe geen ruimte?

Voorbeeldfunctie
Deze en andere vragen zal de NPB op korte termijn voorleggen aan Gerrit den Uyl, de directeur van het Politiedienstencentrum. De bedrijfsvoering heeft in mijn ogen een voorbeeldfunctie bij het uitvoeren van het landelijk beleid. Het kan niet zo zijn dat de mogelijkheden van een collega om dichterbij huis of vanuit huis te werken afhankelijk zijn van het standpunt van zijn leidinggevende.

Reageren? Mail naar het NPB-meldpunt flexibele werkplek!

Meer over:
Blog