18 oktober 2018

NPB-leden met een WAO-uitkering opgelet!

Mochten de politiebonden op 31 oktober besluiten de nieuwe politie-CAO te ondertekenen, dan zal de voor 2018 afgesproken eenmalige uitkering van € 400 bruto (naar rato van het dienstverband) in november worden uitbetaald. Dat heeft het korps afgelopen week laten weten. Voor collega’s in de WAO kan dat extra inkomen eventueel leiden tot een korting op hun uitkering en hun invaliditeitspensioen of herplaatsingstoelage.

Om onnodige rompslomp en onzekerheid te voorkomen biedt het korps collega’s met een WAO-uitkering de mogelijkheid om simpelweg van uitbetaling af te zien. Op maandag 15 oktober is daarover een bericht op het intranet geplaatst, inclusief een digitaal contactformulier waarmee medewerkers de keuze voor niet-uitbetalen kunnen doorgeven.

Belangrijk: dit dient uiterlijk maandag 29 oktober 2018 te gebeuren.

Ben jij een NPB-lid met een WAO-uitkering en twijfel je over de gevolgen van de uitbetaling van de eenmalige uitkering van € 400 (bruto)? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de afdeling Individuele Belangenbehartiging door HIER TE KLIKKEN.

Volledigheidshalve: besluiten de bonden niet in te stemmen met het onderhandelingsresultaat, dan is er in november geen sprake van een nieuwe CAO. Er wordt dan dus ook niet tot uitbetaling van een eenmalige uitkering overgegaan.

Meer over:
CAO