20 december 2017

NPB-inzet politie-CAO 2018

Op dinsdag 5 december hebben de vertegenwoordigers van de NPB-leden in de bondsraad de inzet van de NPB bij de komende CAO-onderhandelingen vastgesteld. Dat gebeurde mede op basis van 2.000 reacties tijdens een digitale ledenpeiling in november. Daarnaast zijn tijdens ledenvergaderingen en bijeenkomsten van adviesorganen voorstellen voor de CAO-inzet verzameld.

Klik hier voor de NPB-inzet bij de CAO-onderhandelingen.

Collega’s ervaren de onderbezetting en werkdruk aan den lijve. Vandaar ook dat veel CAO-voorstellen naar dat thema leiden.

Loopbaanbeleid
Collega’s missen nog steeds loopbaanmogelijkheden. Daarvoor was in de vorige CAO veel aandacht. Het beleid op dat gebied staat in de steigers, maar is helaas nog niet merkbaar. Het zal dus de komende tijd voortvarend door de werkgever moeten worden opgepakt om van een geloofwaardige CAO-afspraak te kunnen spreken.

Arbozaken
De ledenpeiling heeft veel waardevolle input opgeleverd over zaken die niet goed gaan op de werkvloer. Arbozaken zoals schoonmaak, meubilair, frisse lucht, oud materiaal. We hebben met onze medezeggenschappers afgesproken op dit gebied gezamenlijk aan de slag gaan in het nieuwe jaar. Maandelijks zullen we de voortgang melden van opgepakte thema’s.

Meer over:
CAO