17 augustus 2018

NPB in hoger beroep voor hondengeleiders

De NPB gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in Groningen over het besluit van de Nationale Politie om hondengeleiders hun dienstauto af te nemen. Volgens de rechtbank heeft de korpsleiding deze beleidswijziging zorgvuldig genoeg aangepakt. NPB-advocaat Willem de Klein denkt daar anders over.

De Nationale Politie wil hondengeleiders niet langer een dienstauto ter beschikking stellen voor woon-werkverkeer met de hond. Vijf agenten uit Friesland schakelden hun vakbond in om dit besluit bij de rechter aan te vechten, net als trouwens een aantal collega’s uit Utrecht en Noord-Holland.

Eigen auto
Deze medewerkers hebben al jaren een dienstauto ‘op de man’ en zien het niet zitten om de hond in een eigen auto te vervoeren. Die gaat ruiken naar de hond en wordt vies, waardoor die niet of minder voor privédoeleinden is te gebruiken.

Compensatie
Volgens de rechtbank staat de korpsleiding in haar recht nu zij de auto’s voor algemeen gebruik van de hondenbrigade wil inzetten. Te meer omdat de agenten een hondenkooi kunnen krijgen voor in hun auto en een aanhangwagen voor de hond. Ook krijgen ze voor het woon-werkverkeer met de hond een hogere reiskostenvergoeding.

Hoger beroep
De korpsleiding stelt de hondengeleiders voor de keuze: vervoer in eigen auto, of de hond inleveren en zonder hond werken. ‘Misbruik van bevoegdheden in de zuiverste vorm,’ noemde NPB-advocaat Willem de Klein deze manier van doen op de zitting. Volgens hem pleegt het korps door de afgekondigde beleidswijziging inbreuk op het eigendomsrecht. Hij gaat dan ook namens de vijf collega’s een poging doen de uitspraak van de rechtbank te laten vernietigen door de Centrale Raad van Beroep.