17 september 2017

NPB in de media

Mocht je ze de afgelopen week gemist hebben: hieronder een aantal linkjes naar interviews met en uitspraken van NPB-voorzitter Jan Struijs in de media.

Op dinsdag 12 september werd het rapport van de commissie-Ruys gepubliceerd. Die commissie onderzocht de werkrelatie tussen oud-korpschef Gerard Bouman en de toenmalige Centrale Ondernemingsraad, met name COR-voorzitter Frank Giltay. NPB-voorzitter Jan Struijs sprak overdag met meerdere journalisten over de uitkomsten (onder andere met Karel Ornstein van Nieuwsuur) en zette ’s avonds live de NPB-visie uiteen in EenVandaag en bij Pauw, samen met Telegraaf-journalist Mick van Wely.

Op donderdag 14 september lekte een onderzoeksrapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie uit. Onderwerp: hoe vaak heeft de afgelopen vijf jaar binnen de politie, Douane, Koninklijke Marechaussee (KMar) en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) ernstig misbruik van bevoegdheden plaatsgevonden die gelinkt kan worden aan de georganiseerde criminaliteit en hoe kunnen deze gevallen worden voorkomen – ook door bijvoorbeeld het vergroten van de weerbaarheid van de medewerkers tegen omkoping of andersoortige aanzetten tot plichtsverzuim?

Op donderdag 14 september presenteerde EenVandaag een vervolg op zijn reportage van donderdag 7 september waarin besproken werd hoe het korps een arbeidsconflict probeerde op te lossen door de medewerker in kwestie een psychische stoornis aan te wrijven. In de vervolgreportage verklaarden de voorzitters van de NPB en de ACP al enige tijd grote moeite te hebben met de juridische agressie van het korps tegen zijn eigen medewerkers – ongeacht hun vaak niet geringe staat van dienst.