7 november 2017

NPB-dagen voor gepensioneerden

Dit najaar presenteert de NPB drie informatieve en gezellige themadagen voor gepensioneerde leden. Het gaat om kleinschalige bijeenkomsten in vakbondslocaties, die zijn bedoeld als try-outs. De opgedane ervaringen worden gebruikt bij het organiseren van nieuwe NPB-dagen voor gepensioneerden in 2018.

De bijeenkomsten beginnen om 10.00 uur en duren tot 15.00 uur. Op het programma staan in ieder geval

  • een interessante beschouwing over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet langdurige zorg (WLZ)
  • het Nederlandse erfrecht uitgelegd door een notaris
  • demonstraties van activiteiten binnen de huidige politieorganisatie, zoals de bestrijding van cybercrime of het werken met drones (onder voorbehoud)

Maar we doen op deze dagen meer dan informatie verstrekken. We willen ook graag met jullie praten over wat gepensioneerde leden bezighoudt en hoe de NPB met jullie in contact kan blijven en nog meer voor jullie kan gaan betekenen – naast onze belastingservice en onze juridische ondersteuning bij problemen die voortkomen uit voormalige dienstverbanden et cetera.

Data en locaties
Woensdag 22 november
Regionaal Vakbondshuis Deventer (zaal A+B)
Gotlandstraat 2b, 7418 AZ

Vrijdag 1 december
Regionaal Vakbondshuis Amsterdam (zaal 2 en 3)
Derkinderenstraat 2-8, 1062 DB

Maandag 11 december
Regionaal Vakbondshuis Rotterdam (zaal 1+2)
Pegasusweg 200, 3067 KX

Klik hier om je vandaag nog aan te melden voor een van de bijeenkomsten!