7 januari 2021

NPB-cursus rechtshulp voorjaar 2021

Ook dit voorjaar biedt de NPB weer een select aantal collega’s de mogelijkheid om zich op kosten van de bond te laten opleiden tot individueel belangenbehartiger (IBB’er). Lijkt het jou de moeite waard om collega’s in een minder leuke periode van hun loopbaan – bijvoorbeeld tijdens een VIK-onderzoek of een re-integratietraject – te kunnen helpen met een luisterend oor en deskundig advies? Meld je dan aan voor een oriënterend gesprek!

De IBB-opleiding van de NPB bestaat ook in het voorjaar van 2022 uit vier (losse) cursusdagen:

  • 14 april Introductie + Algemene wet bestuursrecht
  • 12 mei Ziekte en re-integratie
  • 16 juni Gesprekstechnieken
  • 7 juli Disciplinair onderzoek

In lijn met het coronabeleid wordt de cursus digitaal gegeven. Na het met succes afronden van alle onderdelen ontvangen de deelnemers een certificaat.

Vakbondsverlof
Voor deelname aan deze vakbondsactiviteit kun je gebruik maken van de faciliteiten voor buitengewoon verlof in het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp, artikel 35).

Aanmelden
Belangstelling? Meld je dan via onderstaande links aan voor een of meer cursussen. Wij nemen dan contact met je op.

Wil je eerst meer informatie, neem dan contact op met NPB-eenheidsbestuurder Rianne Wisselink per e-mail of via 06 –13 63 40 12.

Meer over:
Rechtshulp