9 november 2020

NPB Corona Logboek: sneltesten op het werk

Vanaf begin december kunnen ook politiemedewerkers een sneltest op het werk doen. Zij hoeven dan dus niet meer naar een GGD-teststraat. Minister De Jonge maakt hierover binnenkort meer bekend. Eerder was al duidelijk dat hij werkte aan een bestelmogelijkheid van sneltests voor zorginstellingen, maar dat wordt dus uitgebreid naar andere sectoren.

Het gaat om sneltests die zijn gevalideerd door het RIVM en binnen 30 minuten uitsluitsel over een besmetting met het coronavirus. Er wordt nog uitgezocht hoe de afname bij de politie precies gaat plaatsvinden, bijvoorbeeld op welke plek. Het kan bijvoorbeeld in de kantine worden gedaan door bedrijfsartsen.

De tests zijn wel iets minder nauwkeurig dan de reguliere PCR-test. Heb je een of meer coronaklachten maar levert de sneltest geen positieve uitslag op, dan is het verstandig om alsnog een PCR-test te laten afnemen.

Ook voor mensen met klachten die niet in de zorg of het onderwijs of bij de politie werken, wordt het eind november of begin december mogelijk om een sneltest te krijgen. Afname gaat gebeuren in de zeven tot tien nieuwe XL-testlocaties en in 20 tot 25 speciale snelteststraten. Die komen gedeeltelijk bij bestaande GGD-testlocaties.

-----------------

CORONABESMETTING ALS DIENSTONGEVAL
De gevolgen van een besmetting met het coronavirus variëren in de praktijk van geen of slechts milde klachten tot langdurige gezondheidsschade of zelfs overlijden. Geen wonder dus dat collega’s zich soms afvragen: kan ik na een besmetting ook aanspraak maken op de erkenning dat ik slachtoffer ben geworden van een dienstongeval of beroepsziekte – en dus op het rechtspositionele vangnet dat er dan voor politiemedewerkers bestaat?

Wanneer wordt een besmetting met het coronavirus beschouwd als een dienstongeval of een beroepsziekte?
Dat gebeurt als duidelijk is dat de besmetting is opgelopen tijdens de uitoefening van je werk. Anders gezegd: als onmiskenbaar is dat je besmet bent geraakt door het werk. Voor de erkenning van een dienstongeval moet het moment van besmetting duidelijk aan te wijzen zijn. Is dat niet mogelijk, maar is het wel aannemelijk is dat de besmetting tijdens het werk heeft plaatsgevonden, dan kan de aandoening worden erkend als een beroepsziekte.

Wat kan ik doen als ik denk dat ik corona heb opgelopen door mijn werk?
In dat geval kun je een aanvraag dienstongeval indienen via Youforce of een aanvraag beroepsziekte via de Expertisedesk Schade. Meld het incident bij je leidinggevende en stuur een mail met korte beschrijving naar het Team Veilig & Gezond werken van je eenheid voor registratie in je medisch dossier en eventuele nazorg.

Hoe beoordeelt de werkgever een aanvraag voor erkenning dienstongeval of beroepsziekte?
Bij inzet buiten het eigen huis zal een contact voldoende aannemelijk worden geacht als oorzaak van een coronabesmetting als je na dat contact binnen de door het RIVM benoemde incubatietijd klachten hebt gekregen of ziek bent geworden. Bij volledig thuiswerken kan er logischerwijs geen sprake zijn van een dienstongeval of beroepsziekte, aangezien in dat geval niet aannemelijk te maken is dat je besmet bent geraakt door het werk.

Hoe lang krijg ik bij ziekte mijn salaris doorbetaald?
Bij arbeidsverzuim door ziekte loopt de bezoldiging de eerste 26 weken gewoon door. Als er sprake is van een dienstongeval of beroepsziekte wordt ook daarna je loon niet gekort.

Meer over:
Corona Logboek