3 april 2020

NPB Corona Logboek - 3 april

Deze week zijn forse financiële overheidsmaatregelen van kracht geworden om tijdens de coronacrisis de werkgelegenheid en de inkomens van zoveel mogelijk werknemers veilig te stellen. De snelle realisatie daarvan is mede te danken aan de inspanningen van de FNV, de grootste vakbondskoepel van Nederland, waarbij ook de NPB is aangesloten.

Onder leiding van voorzitter Han Busker - op bovenstaande foto uit het pre-coronatijdperk de hand schuddend van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - heeft de FNV de afgelopen weken grote druk op het kabinet uitgeoefend om snel een sociaaleconomisch steunpakket van de grond te krijgen, evenals de nodige voorzieningen om de vitale beroepen tijdens de coronacrisis zo veilig en gezond mogelijk te laten (door)werken.

Mede dankzij de FNV zijn de volgende sociaaleconomische steunmaatregelen van kracht geworden.

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
Als een werkgever minstens 20 procent minder omzet denkt te gaan maken, dan kan hij bij het UWV voor drie maanden een ‘tegemoetkoming in de loonkosten’ aanvragen. De hoogte daarvan is afhankelijk van het verwachte omzetverlies en bedraagt maximaal 90 procent van de loonsom. Zolang een werkgever geld krijgt uit deze regeling, kan een werknemer niet ontslagen worden en wordt het volledige loon doorbetaald. Daarbij lever je géén WW-rechten in. Dit geldt ook als je een flexibel contract hebt of voor een uitzendbureau werkt en gedurende deze periode in dienst blijft bij je werkgever. Het hiervoor door de regering ingestelde fonds is bedoeld voor iedereen die op 1 maart 2020 bij zijn huidige werkgever in dienst was.

Financiële steun voor zelfstandigen voor drie maanden
Zelfstandigen kunnen ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult hun inkomen aan tot het sociaal minimum. Om liquiditeitsproblemen op te lossen kunnen overheidsleningen worden afgesloten.

Tijdens de coronacrisis is de FNV dus keihard aan het werk – zowel in het belang van zijn leden als in het algemeen belang. En dat zal ook zo blijven: nu afstand houden vereist is, wil de vakbeweging juist dichtbij zijn. Dichtbij voor al die mensen die ons overstelpen met vragen en die belangrijke signalen aan ons doorgeven.

  • Kijk voor de antwoorden op veelgestelde vragen op fnv.nl/corona.
  • Wil je op de hoogte gehouden worden van de FNV-inspanningen tijdens de coronacrisis? Meld je dan aan voor de FNV-corona nieuwsflits.

Sterke arm in actie
In deze rare tijd wordt de sterke arm soms bij onverwachte problemen te hulp geroepen. Zoals in de eenheid Noord-Holland, waar een coronapatiënt weigerde mee te werken aan zijn vervoer naar een andere locatie. Collega’s trokken hun speciale beschermingspakken aan en zorgden ervoor dat de man toch in de gereed staande ambulance terechtkwam.  

------------------------

Uithoudingsvermogen
De NPB blijft ook tijdens de coronacrisis zijn best doen om voor zijn achterban bereikbaar te zijn en hen indien nodig eersteklas rechtshulp te bieden. Dat verzekert bondsvoorzitter Jan Struijs zijn leden in het eerste nummer van het NPB-bondsblad van 2020. Dat verschijnt dit weekend, een week later dan gepland als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Hieronder de tekst van de column van Jan en de bijbehorende foto.

Het NPB-hoofdkantoor in Utrecht ligt er verlaten bij. Als werkgever hebben wij uiteraard gehoor gegeven aan de afgekondigde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Vandaar dat de personeelsleden van FNV Veiligheid – het samenwerkingsverband tussen de NPB, defensiebond AFMP en de Marechausseevereniging – al weken vanuit huis hun werk doen. Dat vraagt om een hoop improvisatie, maar volgens mij is het ons tot nu toe heel aardig gelukt om onze dienstverlening aan individuele leden draaiende te houden.

Alle groepsactiviteiten hebben we afgelast: vergaderingen, cursussen, themadagen. Ook ons tweejaarlijkse themacongres gaat niet door op 12 mei. Let it be. Willen we onze landgenoten met een kwetsbare gezondheid door de coronacrisis heen helpen, dan zullen we elkaar nog enige tijd lichamelijk op afstand moeten houden om de besmettingsrisico’s te verkleinen.

De politie wordt volop ingezet voor het handhaven van het voorschrift om anderhalve meter uit de buurt te blijven van (de meeste) andere mensen. Door het zorgvuldig uitvoeren van deze belangrijke taak tonen politiemensen weer eens volop hun enorme plichtsbesef, maatschappelijke betrokkenheid en uithoudingsvermogen. De NPB heeft vanaf het begin van de crisis nauw overleg met de werkgever gehad over de ontwikkelingen en over zaken als de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen en het omgaan met al toegekende verlofuren.

Dat de NPB als bond meedenkt over het coronabeleid van het korps beschouw ik als onze verantwoordelijkheid in het belang van Nederland, maar ook in het belang van de dienders die in de frontlinie voor veiligheid en noodhulp moeten blijven zorgen. En op dat punt zullen ook wij uithoudingsvermogen tonen. Ik wens iedereen veel sterkte, wijsheid en bovenal gezondheid toe de komende tijd, zowel de collega’s bij het korps als die bij FNV Veiligheid.

Jan Struijs, bondsvoorzitter

---------------------------

Vragen aan de NPB over je persoonlijke situatie of rechtspositie tijdens de coronacrisis? Stel ze in de NPB-app, via DEZE LINK of via 085 -89 00 430.

Reageren op een item in ons Corona Logboek of een bijdrage daaraan insturen? Mail naar NPB-redacteur Dick Harte.

Meer over:
Corona Logboek